AustraliŽ

Flora en Fauna

Planten
Tientallen miljoenen jaren geleden was een groot deel van AustraliŽ bedekt met regenwouden. In de ijstijd verdween het water en droogde het continent uit, behalve in Queensland. Daarvoor in de plaats kwamen nieuwe planten zoals de eucalyptus en de acacia. Door zijn ĎgeÔsoleerdeí ligging is de ontwikkeling van de flora een hele eigen weg  gegaan en komen veel soorten alleen op dit continent voor. De komst van de Europeanen had een negatief effect op de inheemse plantenwereld door houtkap, import van planten, uitheemse zaden en dieren die de boel kaal vraten Ondanks alles komen er in geheel AustraliŽ zo'n 25.000 verschillende soorten bloeiende planten voor. De eucalyptus en de acacia zijn daarvan de belangrijksten.
"Grass trees" komen overal in AustraliŽ voor. De dikke zwarte stam kan 6 meter lang worden en op het einde groeien op gras lijkende bladeren, vandaar de naam. Deze stokoude boomsoort komt al 100 miljoen jaar alleen in AustraliŽ voor en overleeft de meest extreme omstandigheden zoals droogte, overstromingen en vuur. De nationale bloem van AustraliŽ is de "kangaroo paw", de kangoeroepoot.
TasmaniŽ is het domein van de zuidelijke beuken en van een van de langstlevende bomen op aarde, de "Huon pine". Het westen van AustraliŽ is in veel opzichten anders dan de rest van AustraliŽ, ook wat de plantengroei betreft. De staat huisvest ongeveer 8000 soorten bloeiende planten zoals de grondorchidee, de rode en groene kangoeroevoet, de blauwe leschenaltia's, de dryandra, de banksia en vleesetende planten als de drosera of zonnedauw.

In 2003 werd de hoogste boom van AustraliŽ officieel doodverklaard. 'El Grande' stond op TasmaniŽ en viel ten prooi aan een verwoestende bosbrand. De eucalyptus was 350 jaar oud en 79 meter hoog
Dieren
AustraliŽ is het enige continent waar alle drie de onderklassen van de zoogdieren voorkomen: de echte zoogdieren, buideldieren en de eierleggende zoogdieren.  Ook hier heeft de geÔsoleerde ligging van AustraliŽ gezorgd voor een dierenwereld die nergens ander op de wereld voorkomt.
De meest primitieve levensvorm ter wereld, de stromatolieten in Shark Bay, Western Australia, zijn miljoenen jaren oud. Het lijken stenen, maar zijn in werkelijkheid langzaam groeiende sponzige planten, gevormd door minuscule eencellige algen.
Bij de zoogdieren ontbreken vrijwel alle hoger ontwikkelde orden en bestaat voor de helft uit buideldieren en eierleggende zoogdieren en voor de andere helft uit moderne zoogdieren. De laatste categorie bestaat uitsluitend uit vleermuizen en knaagdieren. Tot deze categorie behoort ook de dingo, een verwilderde hond die al lang voor de komst van de blanken werd ingevoerd. De dingo kan niet blaffen, maar des te luider huilen. De ontwikkeling van de vele soorten buideldieren, zoals kangoeroes en wallabies, is een gevolg van geringe of ontbrekende concurrentie aan moderne zoogdieren.
Het vogelbekdier is een van de merkwaardigste verschijningen in de dierenwereld. Het dier heeft de snavel van een eend, de staart van een bever en zwemvliezen tussen de tenen; bovendien legt het dier eieren, maar zoogt de jongen.
De koala (de taal van de aboriginals en betekent "die dat niet drinkt".) of buidelbeer is geen beer maar een buideldier, en leeft bijna uitsluitend van bepaalde soorten eucalyptusbladeren. Deze bladeren bevatten zoveel water dat hij geen extra water nodig heeft. Nog veel meer vreemde dieren die wij niet kennen komen er voor zoals het slechts 50 gr wegende kleinste zoogdier ter wereld de Antichenus, de wombat en de tasmaanse duivel.
In het vogelrijk is bijzonder te noemen, de emoe,  een loopvogel en na de struisvogel de grootste vogel ter wereld en overal voorkomt behalve aan de oostkust en op TasmaniŽ. De emoe komt voor op het wapen van AustraliŽ. De kasuaris is verwant aan de emoe, maar veel kleiner van stuk. Hij komt vooral voor in de regenwouden van Queensland en als hij bedreigd wordt springt hij omhoog en maakt met de poten een schoppende beweging. AustraliŽ is zeer rijk aan papegaaien, parkieten, kaketoes. Daarnaast komen nog vele eigenaardige vormen voor als de zwarte zwaan en de reuzenijsvogel of kookaburra.