Verslag aflevering 3

Iconen keren terug

Robbieazerty

Vlak na de eliminatie praten alle kandidaten nog na over Tims vertrek. Velen vonden hem fanatiek in de positieve zin en Sanne voelt zich schuldig dat ze die tweede joker vorige aflevering niet had afgestaan. Arjen blijft er nuchter onder en ziet Tims executie als een stap dichter bij de finale voor zichzelf.

Dag 4

Zoveel vragen in deze aflevering. Naast “Wie is de Mol?”, prangt deze keer ook de vraag “Waar is Manuel en wat heeft hij?”. Hij is er namelijk niet bij als de groep aan een nieuwe opdracht begint op een rijlesterrein. Ze moeten zich in duo’s verdelen. Omdat Manuel ziek is, moet één kandidaat alleen de opdracht uitvoeren. Arjen neemt die taak op zich.
In de duo’s zit één navigator en één chauffeur. Als Barbara en Erik twijfelen wie van hen navigator wordt, stelt Arjen voor dat Barbara het beter kan. Zij stuurt dus Erik aan. Frits stuurt Hind aan en Sanne Kim. De chauffeurs kunnen niet terug communiceren.

Op het parcours liggen geldvlakken. Als ze daar over rijden, krijgen ze geld. Bovendien moeten ze zich aan de Japanse verkeersregels houden en mogen ze niet meer dan één keer hetzelfde stuk asfalt berijden. De navigators hebben elk een kaart om een route uit te stippelen.
Bij Arjen vlot het goed, hij kan namelijk in z’n eentje rijden. De duo’s lijken te klungelen. Sanne is erg chaotisch volgens Kim. Erik hoort Barbara slecht over de portofoon, zelfs al hebben Frits en hij haar uitgelegd hoe zo’n portofoon werkt.

Per fout die de chauffeurs maken, gaat er geld af van wat ze al bij elkaar gereden hebben. Kim ziet een rood licht te laat en heeft dus een boete. Daarna slingert ze heen en weer de weg over, zo de weg versperrend voor Erik. Later stuurt Sanne haar een verkeerde straat in en laat haar achteruit rijden waardoor hetzelfde stuk asfalt bereden wordt en Kim dus af is. Dit weten ze echter nog niet en komen ze pas op het einde van de opdracht te weten. Ook Erik is af, volgens Barbara omdat hij niet geluisterd heeft. Hind parkeert en heeft 5 geld en 7 boetes. Arjen heeft 7 geld en 0 boetes. Maar alles blijkt voor niets geweest te zijn als Pieter-Jan hen vertelt dat iedere kandidaat minstens 2 keer over hetzelfde stuk asfalt gereden heeft. De pot blijft dus op € 5.500.

De kandidaten moeten zich mooi opkleden voor een bijzondere ontmoeting met bijzondere mensen. Ze weten echter nog niet wie noch wat hun opdracht is. Velen denken terug aan de opdracht in Argentinië in 2006 waarbij elke kandidaat een bepaalde opdracht moest uitvoeren zonder dat de rest wist wat dat was. Ook Pieter-Jans uitspraak van aflevering 1 dat de Mol zich zou bekend maken in aflevering 3, galmt nu weer even na.

De groep, nog steeds zonder Manuel, wacht rustig af terwijl Japanse vrouwen de tafel dekken. Plots komt Angela Groothuizen (de allereerste presentatrice van Wie is de Mol) op één van de twee stoelen zitten, tot grote verbijstering van iedereen. De tweede stoel moet natuurlijk ook nog bezet worden en uiteraard gebeurt dat door de tweede presentator van Wie is de Mol: Karel van de Graaf. Ze toasten met z’n allen en kletsen wat raak. Plots komt een Japanse dame Erik iets in het oor fluisteren. Hij verexcuseert zich, terwijl Angela, Karel en de andere kandidaten over dezelfde opdracht in Argentinië beginnen te praten. Iedereen lijkt hetzelfde te denken.

Erik gaat naar een kamertje apart, waar zeven enveloppen liggen. Hij voelt aan elke enveloppe en herkent in eentje ervan een joker. In een andere voelt hij ook iets hards en die opent hij. Er zit een mobieltje in en de opdracht om Angela en Karel te laten denken dat hij de Mol is. Als Erik terugkomt, fluistert hij iets in Arjens oor, die zich vervolgens ook verexcuseert. Arjen neemt de enveloppe met de joker. Bovendien krijgt hij identiek dezelfde opdracht, namelijk om Angela en Karel te laten denken dat hij de Mol is. Als zij hem aanwijzen als Mol, wint de groep geld voor de pot. Iedere kandidaat krijgt vervolgens diezelfde opdracht, maar dit weten ze niet van elkaar.

Angela spreekt Sanne aan omdat ze zo stil is. Zij blijkt helemaal overweldigd te zijn en krijgt een krop in de keel en waterige oogjes. Hind verduidelijkt dat Sanne het goed met Tim kon vinden, maar dat die er niet meer is.

Wanneer Angela een opmerking over Frits’ kledij maakt, antwoordt hij dat het Avro-blauw is, omdat het een speciale editie van Wie is de Mol is. Dit om de twee ex-presentatoren al een beetje te laten denken dat hij de Mol is. Bovendien verspreekt hij zich zogezegd dat hij in Nederland al wist dat hij naar Japan ging. Karel haakt hier op in en verkondigt het aan de hele groep, waarna de andere kandidaten hem ook plots lijken te verdenken. Ieder lijkt een andere strategie te hebben: niet opvallen, zich terugtrekken of juist wel opvallende dingen doen.

Kim denkt terug aan de opdracht in Argentinië, waarbij Peggy de gastheer en –vrouw iets moest laten zeggen. Ze probeert zelf om Angela Bali te laten zeggen en Karel Patagonië. Bij Angela lukt dit vrij snel door te vragen waar de eerste Celebrity reeks was opgenomen. Als ze vervolgens aan Karel vraagt waar hij voor de eerste keer als presentator was, antwoordt Angela ettelijke malen Patagonië, maar Karel niet. Na enige tijd weet ze toch om het woord uit hem te sleuren. Maar nadien bedenkt ze zich dat dit geen goede strategie was om hen te laten denken dat ze de Mol is, want haar verzonnen opdracht is nu zogezegd geslaagd, wat niet echt mols is.

Doordat iedereen met de opdracht bezig is, wordt de sfeer apart en zelfs een beetje grimmig. Arjen laat een glaasje vallen om op te vallen, Hind zegt geen enkel woord en als er haar iets gevraagd wordt, lijkt ze uit de lucht gevallen te zijn. Erik maakt een relaxte indruk.
Pieter-Jan verschijnt en neemt Angela en Karel mee. Het blijkt dat Pieter-Jan de Mol al kent, maar hij vraagt het nu aan Angela en Karel. Angela denkt Sanne, omdat ze van slag is, of Barbara. Karel verdenkt Frits, maar Angela gelooft hier helemaal niet in. Zij zelf gaat voor Erik. De twee komen echter tot een consensus en Karel verkondigt aan de groep dat Frits de Mol is. Als dit klopt, verdwijnt er € 3.000 uit de pot. Klopt het niet, dan komt dat bedrag erbij. Het resultaat komen ze natuurlijk pas in aflevering 10 te weten.

Na de opdracht, vertelt Erik dat hij een mobieltje heeft gevonden in de enveloppe en hij deelt de groep mee dat hij in een andere enveloppe iets herkende. Arjen wil het aanvankelijk stilzwijgen, maar breekt onder de druk en laat de groep vervolgens zien dat hij de joker heeft. De groep vraagt zich af waarom Erik Arjen na hem liet gaan, wetende dat die voor de joker zou gaan. Erik beweert dat het gewoon het meest praktische was, omdat Arjen naast hem zat.

Dag 5

Het is tijd voor de test. Wat hier opvalt is dat we Manuel geen test zien doen. Je voelt dus al nattigheid en het vermoeden wordt even later bevestigd door Pieter-Jan: Manuel is nog steeds ziek. Hij heeft twee opdrachten gemist en een te grote achterstand opgelopen. Helaas is Manuel naar huis…

Desalniettemin gaat de executie toch door. Alle namen worden één voor één ingetikt, tot Erik en Barbara overblijven. Erik krijgt groen. Barbara zou er dus uit moeten liggen maar voordat Pieter-Jan Barbara’s naam ingeeft, zegt hij dat er nog geld te verdienen valt en hij neemt haar mee.

De kandidaten moeten nu elk voor zich beslissen of ze Barbara een volle groene schijf gunnen. Een schijf bestaat uit vier delen, dus vier kandidaten moeten haar een stuk gunnen om te kunnen blijven. Het verloopt als volgt: een kandidaat komt naar Barbara en legt één groen deel onder een potje en één rood deel onder een ander potje, zonder dat Barbara dit ziet. Vervolgens vraagt Barbara de kandidaat onder welk potje het groene stukje ligt. De kandidaat antwoordt en Barbara moet vervolgens beslissen of ze die kandidaat vertrouwt of niet. Vertrouwt ze hem/haar, dan neemt ze het potje waaronder volgens de kandidaat het groene stukje ligt. En anders, neemt ze uiteraard het andere potje.
Zowel Sanne, Kim, Frits en Arjen gunnen haar het stukje en liegen dus niet. Barbara heeft zo de vier groene stukjes bij elkaar gespaard en mag blijven. Hind en Erik komen hierdoor niet meer aan de beurt.

Barbara twijfelde aan Sanne en Frits, maar toen dit eenmaal goed bleek te zijn, was ze al zeker dat ze mocht blijven. Er rest Barbara echter nog één zorg: zij heeft nooit een rood scherm gehad… had ze überhaupt wel de slechtste score of moest er sowieso niemand uit vanwege Manuels vertrek?