Verslag aflevering 4

Zand, zand, zand!

Molcrazy

Dag 5, Nagasaki
Frits spreekt de groep toe. Hij wil de pot spekken en vraagt zijn medespelers zich op de spellen en de opdrachten te concentreren in plaats van zichzelf en elkaar verdacht te maken. Als iedereen voor het spel gaat, moet de Mol zich immers wel tonen terwijl de Mol nu rustig kan afwachten en kan toezien hoe de kandidaten de opdrachten om zeep helpen.

Erik krijgt telefoon van Pieter Jan (deze telefoon zat in een enveloppe tijdens het diner met Angela en Karel). Pieter Jan wil dat de kandidaten zich verdelen in drie teams: twee teams met twee kandidaten en één team met drie kandidaten. De drie kandidaten met de laagste schoolresultaten moeten in het team van drie terechtkomen. De groep strijkt neer in Mogi High School en moet onvoorbereid examen afleggen. In de school kunnen de kandidaten in tien lokalen een opdracht vinden. Per lokaal hebben de kandidaten maximum vijf minuten de tijd om de opdracht tot een goed einde te brengen. Als een antwoord goed is, verdient de groep 250€. Dit bedrag krijgen ze echter alleen effectief wanneer ze buiten de school staan voordat hun totale tijd om is. Als een antwoord fout is, moet er één kandidaat achterblijven in het lokaal. Deze opdracht doet een beetje denken aan Fort Boyard waar kandidaten ook opgesloten worden als ze het lokaal niet op tijd verlaten. De groep heeft twintig minuten om de opdrachten uit te voeren.

De kandidaten verdelen zich als volgt: Kim en Arjen vormen een team, Frits en Hind vormen een team en ook Erik, Sanne en Barbara spelen samen. De eerste vraag van Kim en Arjen is een vraag over de Nederlandse taal. Ze krijgen een dictee te horen en moeten Pieter Jan de 16e, de 53e en de 103e letter van het dictee meedelen. Uiteraard bestaat het dictee uit aartsmoeilijke woorden. Erik, Sanne en Barbara moeten op zoek naar de hoofdstad van een land. Ze krijgen enkele tips: merenlandschap, rotslandschap, vijf kastelen, oud orient, desert highway en een zee ter hoogte van Shanghai. Frits en Hind krijgen een Duitse vraag voorgeschoteld. Ze moeten ontdekken welk woord niet in het rijtje thuishoort: bei, mit, entgegen, nach, durch, zu, seit.

Erik geeft Pieter Jan via de portofoon hun antwoord door. Ze gaan voor Rabat, de hoofdstad van Marokko. Het antwoord is fout. Het goede antwoord is Amman, de hoofdstad van Jordanië. Sanne blijft achter in het lokaal. Frits geeft als antwoord ‘seit’ door maar het juiste antwoord was ‘durch’ (dat staat in het Duits met de accusatief, de andere voorzetsels staan met de datief). Hind besluit hier achter te blijven. In een wetenschappelijk lokaal krijgt Frits de volgende vraag: hoe hoog staat het water als er vier liter in de grijze emmer zit? De grijze emmer bevat echter veel te veel water dus Frits moet water gaan overgieten in een blauwe emmer waar een streepje drie liter aangeeft (deze opdracht doet denken aan een opdracht uit ‘Die Hard III’). De streepjes in de grijze emmer geven namen aan: Loretta – Tim – Barbara – Mol (van boven naar onder). Arjen geeft Pieter Jan de ‘m’, de ‘e’ en de ‘h’ door als letters in het dictee. Het antwoord is fout: de juiste letters waren ‘z’, ‘c’ en ‘t’. Arjen blijft achter en Kim gaat door.

Erik en Barbara moeten in een nieuw lokaal bepalen van wie ze geen schilderij zien. Er hangen vier schilderijen en vijf namen: Jan Steen, Vincent Van Gogh, Rembrandt Van Rijn, Johannes Vermeer en Frans Hals. Frits geeft een nieuw antwoord door: het water staat volgens hem ter hoogte van het woord ‘Mol’. Opnieuw is het antwoord fout, het moest ‘Barbara’ zijn. Frits ligt uit het spel. Erik en Barbara denken dat er geen schilderij van Johannes Vermeer hangt en dat blijkt goed te zijn! Ondertussen heeft ook Kim een nieuwe opdracht bereikt: ze moet ontdekken wat de Samoerais niet deden. Ze kan kiezen tussen ‘schoon schrijven’, ‘bloemschikken’ en ‘papiervouwkunst’. Er liggen enkele boeken in het Japans waar Kim niet echt veel mee is. Ze besluit te gokken en gaat voor ‘papiervouwkunst’ wat goed blijkt te zijn! De nieuwe vraag voor Erik en Barbara is een Engelse vraag. Ze zien allerlei Engelse woorden voor zich: over, use, spilled, no, milk, it’s, spild, crying en spilt. Ze moeten een zin creëren. Erik vindt dit het geknipte moment om Barbara te testen. Hij weet dat Barbara gestudeerd heeft in Amerika waardoor ze deze vraag makkelijk zou moeten kunnen oplossen. Hij geeft met opzet een fout antwoord waar Barbara makkelijk in mee gaat. Hun antwoord luidt: ‘it’s no use crying over spilled milk’. Het goede antwoord was ‘spilt’. Erik blijft achter en zou graag hebben dat Barbara naar beneden gaat met het reeds verdiende geld maar Barbara wil meer geld verdienen en gaat nog niet naar Pieter Jan.

Barbara ziet op een bord het volgende staan: ‘Peter = viool’, ‘eend = hobo’, ‘kat = klarinet’ en ‘grootvader = ?’. Ze luistert naar een verhaal op een Ipod en hoort schijnbaar ‘voem voem, poing poing’. Ze besluit voor ‘drum’ te gaan. Het goed antwoord is echter ‘fagot’ en Barbara ligt uit het spel. Kim heeft een wiskunde-opdracht: ze moet ‘x’ berekenen en ziet een rechthoekige driehoek waarvan de schuine zijde tien is en de kortste rechte zijde zes. Met de stelling van Pythagoras kan je berekenen dat de langste rechte zijde acht is. Kim maakt echter een fout tegen de formule: in plaats van A² + B² = C² denkt ze dat het A² x B² = C² is. Ze komt er niet binnen de tijd uit en ligt uit het spel. Alle kandidaten liggen uit het spel. Ze hebben twee goede antwoorden gegeven maar omdat ze niet op tijd bij Pieter Jan waren, verdienen ze niets.

Dag 6, Sendai
De groep trekt naar Sendai. Erik vertelt dat hij en Frits veel info delen maar dat hij natuurlijk niet alles aan Frits vertelt terwijl Frits dat wel denkt. Hij kan zich natuurlijk ook vergissen: Frits speelt het spel misschien wel slimmer dan hij. De kandidaten arriveren in Tarumizu en vormen twee teams op basis van vindingrijkheid, spierkracht en doorzettingsvermogen. Arjen, Erik en Hind vormen het ene team, Barbara, Sanne, Kim en Frits het andere. Ze moeten een route doorlopen met zandzakken. Hoe meer zandzakken ze meenemen, hoe hoger het bedrag zal zijn. De teams lopen de route in tegengestelde richting. Twee dingen zijn van belang om geld te verdienen: de hoeveelheid zand dat de kandidaten bij zich hebben en de locatie waar de teams elkaar ontmoeten. Ze hebben anderhalf uur de tijd.

Beide teams knutselen een draagberrie in elkaar en beginnen te lopen. Het team van Erik moddert wat aan: het gaat traag en ze laten de berrie vallen. Het team van Frits heeft een stabielere berrie maar gaat nog trager. Afhankelijk van de locatie kan de groep 250.000, 500.000, 156.250, 93.750, 375.000 of 125.000 yen verdienen. Het team van Erik passeert de plaat met 250.000 yen en loopt door. Vervolgens komen ze de platen met 500.000 en 156.250 yen tegen. Het bedrag gaat naar beneden dus misschien gaat het later opnieuw naar boven. Ze lopen door. Erik sukkelt wat met de zandzakjes en ineens laat ook Arjen zijn zakjes vallen. Het team van Frits passeert de plaat met 125.000 yen terwijl het team van Erik het op een lopen zet nadat ze de plaat met 93.750 yen zijn tegengekomen. De teams ontmoeten elkaar ter hoogte van de plaat met 375.000 yen. Ze hebben 28 zandzakken meegezeuld en verdienen 1200€. Als ze alle zandzakken hadden meegenomen en elkaar ontmoet hadden ter hoogte van de plaat met 500.000 yen, dan hadden ze 4000€ verdiend.

De kandidaten zetten alvast hun tent voor de avond. Pieter Jan spreekt hen daarna toe en vertelt hen dat het een leuke avond kan worden: er is BBQ, er is bier, er is wijn, er is sake, … Eerst wacht hen echter nog een opdracht. Ze worden aan elkaar vastgeketend met een ketting die achter enkele bomen doorloopt. Deze constructie zorgt ervoor dat maar één iemand bij de tafel in het midden kan komen. Aan de tafel hebben de kandidaten de keuze tussen een sleutel en een vrijstelling. De sleutel bevrijdt een kandidaat van zijn/haar keten en levert geld op voor de pot. De vrijstelling levert een ticket op voor de volgende aflevering met als gevolg dat er geen geld meer verdiend kan worden én dat zowel degene die de vrijstelling pakt als alle anderen die nog vastgeketend zijn, een lange nacht in de kou moeten doorbrengen. Om het kwartier gaat het kooitje op de tafel omhoog, dan kan een kandidaat de keuze maken tussen de sleutel en de vrijstelling. De groep kan 3200€ verdienen wanneer ze allemaal de sleutel kiezen: het bedrag verdubbelt namelijk per kandidaat (50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200).

Sanne gaat als eerste en bevrijdt zichzelf. Daarna nemen ook Arjen, Barbara en Erik de sleutel om zich te bevrijden. Kim wil niet dat Frits als laatste gaat. Wanneer ze aan de beurt is, neemt ze de sleutel. Hind neemt als voorlaatste de sleutel. Alleen Frits moet nog de moeilijke keuze maken. Uiteindelijk kiest hij … de vrijstelling. Er wordt 1600€ verdiend voor de pot die op 8300€ komt te staan. Terwijl Frits in het bos ligt, overlegt de groep wat te doen met de vrijstelling. Ze willen zijn kleren stelen en hem laten kiezen tussen de vrijstelling en zijn kledij.

Dag 7
Frits ontwaakt en eet nog wat restjes voordat hij tot de ontdekking komt dat zijn kleren weg zijn. De groep beweert een bagagespel te hebben moeten spelen en omdat Frits er niet was, hebben ze zijn kledij weggenomen. Ze plaatsen hem voor het dilemma: de vrijstelling of zijn kledij. Frits heeft echter nog iets achter de hand: hij heeft de bagage van Kim verstopt. De groep gaat op zoek naar die bagage en Arjen vindt al vrij snel de bagage van Kim terug waardoor de onderhandelingspositie van Frits verdwenen is.

Tijd voor de test. Frits is zeker dat hij blijft. De kandidaten vullen opnieuw geconcentreerd de test in. Wanneer alle tests ingevuld zijn, wacht Pieter Jan de kandidaten op voor de executie. Hij voert Barbara als eerste in … ROOD. Barbara moet het spel helaas verlaten en geeft de pot aan Arjen.