Verslag aflevering 8

De Mol onder de grond

Molcrazy

Dag 13, Tokyo
De groep heeft het moeilijk met het vertrek van Arjen. Sanne dacht nooit dat ze het spel kon winnen maar door het vertrek van Arjen denkt ze daar nu anders over.

We luisteren mee naar een gesprek tussen Pieter Jan en Erik. PJ vraagt hem wat hij gekozen had indien hij de top van Yamadera bereikt zou hebben. Erik onthult dat hij waarschijnlijk de jokers gekozen zou hebben. Vervolgens vraagt PJ wie Erik niet vertrouwd zou hebben van de kandidaten die nu nog in het spel zijn indien hij in plaats van Barbara aan het einde van aflevering 3 op de groep zou moeten vertrouwen om in het spel te blijven. Erik kiest Sanne vanwege haar wispelturigheid.

Vervolgens krijgen we een gesprek tussen PJ en Frits te zien. PJ vraagt wie Frits tijdens de spionopdracht buiten spel gezet zou hebben indien hij iemand mocht aanduiden. Frits zou voor Erik gaan omdat hij Erik vertrouwt. In Holland Village gaf Frits 2 jokers aan Erik. PJ wil weten of hij in deze fase van het spel ook die jokers aan Erik zou geven die voor hem gepakt zouden zijn. Opnieuw zegt Frits ‘ja’. Hij zou ze ook aan Kim gegeven hebben maar niet aan Sanne omdat hij haar als concurrent ziet.

De kandidaten moeten een opdracht spelen met Tokyo Tower in het vizier. Deze toren is van overal te zien. Ze moeten zich in twee teams verdelen. Vervolgens worden ze op een locatie geplaatst die hemelsbreed 1500 meter van de toren verwijderd is. Dan krijgen ze 1 uur de tijd om terug naar de toren te gaan. Ze hebben echter 1 beperking: ze mogen maar 2500 meter afleggen om de toren te bereiken. Als ze slagen in de opdracht, verdienen ze 2500€.
Sanne geeft meteen te kennen dat ze een goed richtingsgevoel heeft. Frits wil dat beide teams bestaan uit een man en een vrouw. Frits en Erik vertrouwen elkaar. Uiteindelijk vormen Erik en Kim het ene team, terwijl Sanne en Frits het andere team vormen. De teams moeten de juiste route kiezen. Erik vindt dat Kim makkelijk meegaat in beslissingen, Kim vindt Erik verdacht doen. Na 50 minuten bereiken Erik en Kim de toren. Ze hebben slechts 1780 meter afgelegd. Twee minuten later komen Sanne en Frits aan die 2170 meter afgelegd hebben. Beide teams zijn dus binnen de tijd gearriveerd en hebben het maximaal aantal meters, namelijk 2500 meter, niet overschreden. Bijgevolg verdienen ze 2500€ waardoor de groepspot op 19.900€ komt te staan.

Er wordt ingezoomd op een gesprek tussen PJ en Kim. PJ wil weten aan wie zij jokers gegeven zou hebben indien zij in plaats van Arjen het veld had moeten ruimen. Kim kiest voor Sanne omdat ze het haar gunt en omdat ze wat aan Sanne heeft. Dan grijpt PJ terug naar de ketenopdracht in het donkere bos. Stel dat Kim als laatste een actie moest ondernemen, wat had ze dan gedaan? Kim zou de vrijstelling gekozen hebben omdat een vrijstelling in WIDM goud waard is.

Dag 14
Erik deelt de kijkers mee dat Frits de Mol niet kan zijn. Frits vertelt dat de heren met elkaar klankborden over strategieën maar niet over de test. Erik zou liever Frits op het vliegtuig zien en zichzelf in de finale als het tussen hen twee zou gaan.
Erik gaat de jokers van Arjen verloten. Hij schrijft twee cijfers op: 3 en 4. Sanne zegt 3, Kim zegt 4. De dames krijgen de jokers. Dan ontvangt Erik een smsje op de Molfoon. Het luidt: “Proficiat, je hebt de achtste aflevering gehaald.” Achter de zin staat een resem Japanse tekens. Na navraag blijkt de vertaling te slaan op ‘Iedereen heeft zijn eigen smaak’. Een letterlijke vertaling levert ’10 mensen, 10 kleuren’ op.

We zien een gesprek tussen PJ en Sanne. Stel dat Sanne in Shibuya de koffer had genomen waarin het diner zat, met wie zou ze dan gaan eten? Ze zou Kim kiezen omdat haar dat gezellig lijkt en omdat ze denkt dat Kim de Mol is. PJ zegt dat ze dan wel heel erg zeker van haar zaak is als ze tijd heeft voor gezelligheid. Sanne antwoordt dat gezelligheid heel veel waarheden naar boven brengt. Tot slot wil PJ nog weten wie Sanne gekozen zou hebben in de spionopdracht om te strijden voor de vrijstelling. Sanne zou Erik gekozen hebben maar ze zou de vrijstelling niet afgestaan hebben.

De volgende opdracht geeft de kandidaten de kans om een vrijstelling te bemachtigen die toegang geeft tot de finale. Ze staan buiten een klein gebouw. PJ zegt hen dat ze de doolhof moeten doorgronden, de kleuren moeten verzamelen en het raadsel moeten oplossen. Degene die dit het snelst doet, wint de vrijstelling. Als de winnaar gebruik wil maken van de vrijstelling, moet er 1000€ uit de groepspot betaald worden. Als de winnaar besluit de vrijstelling niet te gebruiken, dan komt er 3000€ in de pot.

Eenmaal de kandidaten binnen zijn, blijkt het gebouw een regenbunker te zijn. Onder de grond bevindt zich een grote ruimte met immense pilaren. Alle kandidaten hebben een musketon in een bepaalde kleur. Doorheen de ruimte zijn touwen gespannen. Ze moeten zich vastklikken aan de touwen en via de touwen de andere kleuren en musketons verzamelen. Wanneer alle musketons verzameld zijn, moeten ze naar het midden van de zaal gaan om een puzzel te maken en de vrijstelling te verdienen. De oplossing van de puzzel hangt aan het begin van de opdracht op een pilaar.

De kandidaten doorkruisen de ruimte en verzamelen de verschillende kleuren. Frits kan als eerste met de puzzel beginnen. Na controle door PJ mogen ook Erik en Sanne beginnen. Frits roept dat hij klaar is maar PJ zegt hem dat hij niet de juiste figuur gemaakt heeft. Even later heeft Sanne wel de juiste figuur gemaakt en ze betaalt graag 1000€ voor de vrijstelling. De pot staat op 12.900€. Sanne en Kim lopen even om het hoekje. Sanne vertelt Kim dat er in de finale geen jokers gebruikt mogen worden. Ze wil Kim een joker geven in ruil voor het samen studeren voor de finale. Kim stemt in. Erik en Frits vermoeden dat één van hen wellicht het spel zal moeten verlaten.

De kandidaten zitten samen met PJ rond de tafel. PJ vertelt hen dat hij iedereen twee vragen gesteld heeft tijdens een persoonlijk gesprek. Het is aan de kandidaten om te raden wat er geantwoord werd. Uiteraard mogen ze geen antwoord geven op de vragen die ze zelf voorgeschoteld kregen. Per goed antwoord kunnen de kandidaten 250€ verdienen. PJ overloopt de vragen van Erik. Ze denken dat hij op de berg in Yamadera de jokers gekozen zou hebben en dat hij Sanne niet vertrouwd zou hebben indien hij in plaats van Barbara op de groep moest vertrouwen om in het spel te blijven. Beide antwoorden zijn correct. Pieter Jan gaat verder met de vragen van Frits. De groep denkt dat hij in de spionopdracht Sanne buiten spel gezet zou hebben en dat hij geen jokers aan Kim gegeven zou hebben indien de opdracht van Holland Village nu gespeeld zou worden. Beide antwoorden zijn verkeerd. De vragen aan Kim dan. De groep denkt dat zij bij een eventueel vertrek jokers aan Sanne zou geven en dat ze in de bosopdracht de sleutel gekozen zou hebben indien zij als laatste aan de beurt was geweest. Het eerste antwoord is goed, het tweede niet. Tenslotte denkt de groep dat Sanne met Kim zou gaan eten indien ze de dinerkoffer gekozen had in Shibuya en dat ze in de spionopdracht met Kim zou samenspelen om een vrijstelling te verdienen. Het eerste antwoord is goed, het tweede niet. De kandidaten verdienen 1000€ waardoor de pot op 13.900€  komt te staan.

Het is tijd voor de test. Sanne is vrijgesteld van de test. Erik twijfelt tussen Sanne en Kim. Het kan volgens hem onmogelijk Frits zijn. Ook Frits twijfelt tussen Sanne en Kim. Kim gaat resoluut voor Sanne. PJ wacht de kandidaten op achter de laptop. Hij start met Frits die een groen scherm te zien krijgt. Vervolgens is Erik aan de beurt. Zijn scherm kleurt … rood. Nadat hij de Molfoon aan Kim gegeven heeft, vertrekt Erik. De finalisten van de tiende WIDM-serie zijn bekend, de Mol nog niet …