Verslag aflevering 4

Iemand anders

Na het vertrek van Maarten bevindt de groep zich nog altijd in Reykjavik, de hoofdstad van het koude IJsland. In zijn introductie stelt Art de vraag of de Mol ligt te slapen. Er is de laatste dagen immers een hoop geld verdiend. Meteen geeft hij zelf ook het antwoord: nee, de Mol ligt niet te slapen maar weet dat er een opdracht komt waarmee hij/zij een aanslag op de pot kan plegen. Voor het echter zover is, gaan de kandidaten eerst nog kopje onder en maken ze een fietstochtje op een munitiedepot.

Aan het ontbijt vraagt Frits aan de andere kandidaten welke quiz ze wel eens zouden kunnen winnen. Liesbeth heeft meteen door dat dat de extra info is die Frits van William kreeg.

De eerste opdracht: de kandidaten worden in verlaten loodsen gestopt. Iedereen zit apart in een bunker maar niet op de goede plaats. Op elke locatie hangt ook een tekst die bij een bepaalde persoon past. Het is de bedoeling dat de juiste mensen bij de juiste teksten geplaatst worden. Om op de verschillende locaties te geraken, heeft de groep een tandem ter beschikking. Voor de opdracht hebben de kandidaten slechts 10 minuten tijd. Bovendien moet er in elke bunker gewisseld worden.

Frits en Liesbeth starten samen op de tandem en vinden Marit waar de tekst ‘palindroom’ hangt. Een palindroom is een woord dat hetzelfde blijft wanneer je het van achter naar voor leest. De persoon die bij deze tekst past, is Liesbeth omdat ‘Staats’ achterstevoren ook ‘Staats’ is. Zij blijft dus achter. Marit springt bij Frits op de fiets en de volgende die ze vinden is Anne-Marie waar de tekst ‘I Am’ hangt. Meteen roept Frits dat hij dat is “I Amsterdam”. Het zou echter ook op William kunnen slaan: Will I Am. Er wordt besloten dat Frits achter blijft en Marit en Anne-Marie gaan fietsen. Ze komen aan bij Art maar zijn daar veel te vroeg. Ze zien wel de teksten die daar hangen, namelijk ‘Gulpje’ dat bij Hadewych past en ‘Hoog, kijk omhoog’ dat bij William past. Ze vertrekken opnieuw en komen een stuk of drie lege loodsen tegen. De dames vertrouwen elkaar niet.

Uiteindelijk komen ze bij William aan waar het bord ‘Nee, nou wordt ie mooi’ hangt. Die uitspraak past bij Anne-Marie dus blijft zij achter. Marit en William gaan fietsen en komen bij Frits terecht. Achter hem hangt het bord met ‘I Am’. Volgens Marit past dat bij William: ‘Will I Am’ maar Frits denkt dat hij goed staat. Alleen, ze moeten wel wisselen natuurlijk. Marit blijft achter en William en Frits gaan fietsen. Ze komen bij Tim uit waar het bord ‘Gaat het weer een beetje?’ hangt. Na even puzzelen, besluiten ze dat Marit hier hoort. William legt het plan uit en blijft achter. Tim en Frits gaan op weg naar Marit waar Frits achter blijft. Tim en Marit rijden terug naar William waar Marit achter blijft. Tim en William rijden naar Hadewych tegen een megatempo. Bij Hadewych hangt ‘3-1=2’. Dit past bij Tim: hij zit in een trio dat eigenlijk een duo is. William en Hadewych rijden naar Art waar hun borden ‘Gulpje’ en ‘Hoog, kijk omhoog’ hangen. Ze hebben nog 43 seconden over en verdienen €2500 voor de pot waarmee die op €10800 komt.

Voor ze aan opdracht twee beginnen, herinnert Marit zich Arts woorden uit aflevering 1 waarmee hij aangaf dat de kandidaten in aflevering 4 over een zonnige toekomst zouden onderhandelen. De groep staat op een plaats waar de Amerikaanse en Europese tektonische platen elkaar ontmoeten. Art heeft zes mensen nodig die zich warm willen aankleden. Marit krijgt een andere opdracht.

De kandidaten gaan een zwemtochtje maken in duo’s. Het eerste duo dat vertrekt, bestaat uit Hadewych en Anne-Marie. Tijdens het zwemmen, zullen ze 7 foto’s tegenkomen waarvan ze de volgorde moeten onthouden. Ze mogen maximum 15 minuten onder water blijven omdat vanaf dan onderkoeling dreigt. Ze zien onder andere Williams moeder, een bruidspaar, de moeder van Frits, de vader van Tim, … Om al die zaken te onthouden, gebruiken ze de bekende ‘ik ga op reis en neem mee’-techniek. Ondertussen hoort Marit vanop een afstand wat de duo’s tegen elkaar zeggen. Wanneer Hadewych en Anne-Marie het water verlaten, wijst Anne-Marie erop dat het aan land komen van zeedieren een belangrijke stap in de evolutie was. Eenmaal bij Art moeten ze de juiste kandidaten bij nummer 3 en nummer 7 plaatsen op een houten paneel. Het is dus belangrijk dat ze de volgorde goed onthouden hebben. Ze plaatsen Tim op 3 en Liesbeth op 7.

Tim en Liesbeth zijn de volgenden die het water in gaan. Nadat ze het parcours doorzwommen hebben, moeten ze van Art nummers 2 en 4 plaatsen. Ze zetten William en Hadewych neer. Als laatsten zijn William en Frits aan de beurt. Tijdens hun tocht is er een lang stuk zonder foto wat William verwarrend vindt. Op een bepaald moment moeten ze onder een eilandje zwemmen maar Frits besluit voor het eilandje langs te gaan. William vindt dit vreemd. Bij Art moeten ze nummers 1 en 5 plaatsen en ze zetten Marit en Frits neer.

De kandidaten hebben dus volgende lijst:

  1.   Marit
  2.   William
  3.   Tim
  4.   Hadewych
  5.   Frits
  6.   /
  7.   Liesbeth

Marit mag de foto’s nog husselen. Zij heeft gehoord wat de andere kandidaten zeiden en weet misschien wat de volgorde is. Als ze alle foto’s goed zet, verdient ze €2000. Uiteindelijk komt zij op volgende lijst:

  1.   Hadewych
  2.   William
  3.   Tim
  4.   Anne-Marie
  5.   Frits
  6.   Liesbeth
  7.   Marit

Art controleert en helaas is de volgorde fout. De juiste volgorde was:

  1.   Hadewych
  2.   William
  3.   Marit
  4.   Anne-Marie
  5.   Tim
  6.   Frits
  7.   Liesbeth

Nadien verdenkt Marit Frits en William ervan de rest op het verkeerde been te willen zetten. Hadewych vertelt dat de groep vrij open is. Toen ze aan het avontuur begonnen, moest iedereen wennen aan de kou en vormden ze meer een groep en minder aparte deelnemers. In WIDM strijdt je echter ook tegen elkaar en daarom stelt ze in de bus voor om minder met elkaar te delen. Frits vindt dat een belachelijk voorstel maar de dames hebben het goed voorbereid. Hij vindt niet dat dit voorstel de sfeer ten goede komt waarop Tim antwoordt dat de houding van Frits de sfeer niet ten goede komt. William vond het wel OK dat Frits een bommetje in de groep gooide omdat dat iedereen scherp houdt.

De groep komt opnieuw samen bij Art die vraagt hoeveel geld er in de pot zit. Dat is €10800. Dan kondigt hij de test en executie aan. De groep is verbaasd. William wil als eerste de test maken en gaat voor Frits en Anne-Marie. Tim zegt de helft gegokt te hebben. Hadewych gaat voor 1 persoon, Liesbeth zit niet meer op Frits en Frits blijft bij dezelfde mollen dus hij zet geen joker in. Anne-Marie spreidt op Tim en Liesbeth en Marit denkt dat ze goed zit. Marit denkt dat er misschien niet direct een executie volgt en dat ze eerst nog een opdracht gaan spelen maar dat gebeurt niet en de executie begint.
  Hadewych     GROEN
  Tim              GROEN
  Anne-Marie   GROEN
  Frits             GROEN
  Liesbeth       GROEN

Art onderbreekt de executie voor een historisch feit. In 1986 onderhandelden Reagan en Gorbatsjov in Reykjavik over nucleaire ontwapening. Misschien kunnen de kandidaten ook toenadering zoeken. De mensen met een groen scherm gaan beslissen over het lot van de andere twee op dezelfde plaats waar 25 jaar geleden de Koude Oorlog beëindigd werd. Ze zullen overleggen via een doorgeefsysteem: ze zitten dus nooit met vijf samen. Ofwel kiezen ze ervoor om de executie niet door te laten gaan. Wanneer ze dat unaniem beslissen, komt er €3000 in de pot maar wanneer de meerderheid dat beslist, gaat de pot helemaal leeg. Ofwel kiezen ze ervoor om de executie wel door te laten gaan. Wanneer ze dat unaniem beslissen, gaat er €3000 uit de pot maar wanneer de meerderheid dat beslist, blijft de pot gelijk.

Hadewych en Liesbeth zitten als eersten om de tafel. Ze spreken af om iedereen door te laten. Vervolgens zitten Anne-Marie en Tim samen. Zij vertrouwen elkaar niet want misschien stemt de andere wel anders als hij/zij de Mol is. Ze spreken af de executie niet te laten doorgaan. Frits en Liesbeth komen tot de conclusie dat unanimiteit nooit lukt met de Mol in hun midden. De beste optie is dan om de executie door te laten gaan met een meerderheid van de stemmen zodat de pot gelijk blijft. Anne-Marie en Hadewych willen de executie niet door laten gaan terwijl Frits en Tim de executie wel willen laten doorgaan. De heren redeneren dat de Mol kiest voor doorgaan van de executie in een poging de pot leeg te halen (ervan uitgaande dat al de rest kiest voor het niet doorgaan van de executie) dus als zij ook kiezen voor doorgaan van de executie, kiest de meerderheid (in hun ogen zij twee en de Mol) voor het doorgaan van de executie waardoor de pot gelijk blijft.

De kandidaten moeten stemmen door een molkaartje in een houten kist te duwen: groen betekent dat de executie niet doorgaat, rood betekent dat de executie wel doorgaat. Art haalt het volgende uit de houten kist:

  -   groen
  -   groen
  -   rood
  -   rood

Dat betekent dat de laatste stem beslissend is. Het laatste kaartje is … groen! Er moet niemand naar huis maar de pot is tot op de bodem leeg …