Zelfkennis

Zelfkennis

Dolfie
Na het emotionele vertrek van Frits blijft de groep achter met nog slechts 5 kandidaten.


Opdracht 1 - Gevecht met de stier

De opdracht in de zevende aflevering begint met het kiezen van een nieuwe penningmeester. Ondanks dat het een “gevaarlijk” beroep is wordt gekozen voor Hadewych, die de pot dankbaar in ontvangst neemt.
Meteen na het in ontvangst nemen van het geld, biedt Art Hadewych een joker aan, tegen betaling van € 500,--. Daar wordt niet  over geaarzeld en Hadewych ruilt het geld in tegen een joker.


Onderaan de berg staat een stier, gemaakt van een soort schoolbord, die binnen een uur bovenaan de berg gebracht moet worden..
De stier wordt eerst uit elkaar gehaald zodat het ding iets makkelijker te hanteren is en naar boven toe gebracht kan worden.
Nadat de stukken verdeeld zijn (inclusief de rugzakken met water) begint de tocht bergopwaarts. Onderweg komen ze 3 rode tentjes tegen waarbij briefjes en schoolbordkrijt te vinden zijn.
Het eerste rode tentje bevat een briefje met het woord "stieren". Van dit woord moeten zoveel mogelijk nieuwe woorden gemaakt worden van minimaal 4 letters. Ze beginnen direct met schrijven, en een groot aantal woorden verschijnt op de kop van de stier.Na enig schrijfwerk wordt de tocht naar boven vervolgd. Het valt nog niet mee om de stukken op de juiste manier vast te pakken en naar boven te dragen.
Het tweede rode tentje gaf het briefje met het woord stierenvechter. Ze besluiten om nog niet direct te gaan schrijven maar eerst naar boven te gaan en daar de woorden op te schrijven.
Het derde woord is het woord: stierenvechtersarena.
Na een lange tocht zien ze in de verte Art staan (nee Tim: het is geen luchtspiegeling).
“Jongens: welkom op de top”. In 10 minuten moet de stier weer opgebouwd worden en de woorden zichtbaar zijn zodat ze geteld kunnen worden. Dan blijkt dat het niet zo handig is geweest om bij het eerste briefje de woorden op de kop van de stier te schrijven. Bij het in elkaar zetten verdwijnt namelijk een groot deel van de woorden. In rap tempo worden de woorden op het overige deel van de stier geschreven. Hoe meer woorden er op de stier komen te staan, des te meer geld dit oplevert voor de pot. Bij 50 goed geschreven worden levert dit € 1000,-- op, bij 100 woorden zelfs € 2000,--. Ze mogen kiezen voor welk aantal woorden ze gaan: 50 of 100. De keuze valt unaniem op 50 woorden.
Na het tellen door Art komen ze uit op 91 woorden. Dit levert de pot € 1000,-- op. Na een rekensommetje van Tim: 1000 – 500 (voor de joker van Hadewych) = € 500,-- om een stier naar boven te sjouwen.


Opdracht 2 - "Wie hoog stijgt, kan diep vallen"

Bij de 2e opdracht worden 2 bruggen boven een diepe kloof in beeld gebracht. Daar legt Art de kandidaten uit wat de opdracht zal zijn.Drie bruggen, twee touwen, 1 opdracht….. Je leven hangt aan een dun draadje…..

Dan moeten de kandidaten individueel met Art een gesprekje voeren.
Er worden door Art verschillende vragen gesteld, zoals bijvoorbeeld: Wat vindt je van Spanje, welke woordjes heb je al geleerd. Maar ook: Wie is de mol?
Liesbeth wordt als eerste ondervraagd door Art. Daarna volgt Annemarie, gevolgd door Tim. William en Hadewych zijn als laatste 2 aan de beurt.Grappig detail: Er wordt door Art gezegd, er zijn 3 bruggen en 2 touwen. Waarop Hadewych in de biecht zegt: en 5 kneuzen…..

Dan komt Art bij de groep staan, en zegt: "Ik heb zojuist gesproken met de mol. De mol heeft ingezet op de prestaties bij jullie opdracht. Lukt het jullie het parcours af te leggen of niet? Heeft de mol gelijk, € 500 uit de pot, heeft de mol ongelijk: € 500 in de pot. Tactisch en strategisch spel is vereist!".
Hadewych gaat als eerste de brug af. Langzaam laat ze zich afzakken het ravijn in. Beneden aangekomen wordt ze in een ander gehesen waarbij ze zich omhoog moet werken naar het volgende punt.
De volgende die gaat is Liesbeth gevolgd door William, die met een noodgang naar beneden gaat.
Dan is Annemarie aan de beurt. Heel erg bang staat ze op de rand van de brug. “Nothing on the hand” roept ze, als ze doorheeft hoe het systeem van de touwen werkt. Intussen werkt William zich zingend een weg naar boven.
Tim daalt als laatste af van de brug. Het omhoog gaan kost hem iets meer moeite dan het afdalen.


Volgens Tim: de ergste ervaring uit zijn leven.
Uiteindelijk hebben alle 5 de kandidaten de odpracht goed uitgevoerd en staan ze bovenop de brug bij Art.
Daar krijgen ze te horen wat de mol had voorspeld.....
Hadewych: de mol dacht dat ze niet zou gaan. Dat levert 500 euro op. Liesbeth: de mol dacht dat ze dit wel zou doen: 500 euro uit de pot.  William: de mol dacht dat hij dit niet zou doen: 500 euro in de pot. Annemarie: de mol dacht dat jij dit wel zou doen, dus we staan weer op 0. Tim: de mol dacht dat jij dit wel zou doen. Een eindbedrag van – 500 €.

De derde en laatste opdracht van deze aflevering speelt zich af in Sevilla.

Opdracht 3 - Levende kunstwerken

Bij het ontbijt gaat de telefoon af. Liesbeth neemt op en Art vraagt of hij Tim mag spreken. Tim zet de speaker van de telefoon meteen uit, wat hem niet in dank wordt afgenomen. Tim krijgt te horen dat hij binnen het uur op Avenue de Portugal dient te zijn. Annemarie maakt nog snel de opmerking dat dit waarschijnlijk het adres van het vliegveld zal zijn.
Aangekomen in Bar Citron ziet hij Art aan de bar staan die hem vertelt dat Tim 1,5 uur de tijd krijgt om 10 kunstkenners te vinden die hij mee moet nemen naar de afgesproken plek: een oude tabaksfabriek die nu dienst doet als universiteit.
De overige 4 kandidaten gaan alvast naar voornoemd terrein. Daar staan (volgens Liesbeth) 2 schildersezels met een schilderij. Volgens onze waarnemingen stonden er 3, de middelste ezel had namelijk een bord met daarop de tekst van de opdracht: JONGENS BRENG DIT SCHILDERIJ TOT LEVEN JULLIE HEBBEN 1,5 UUREr was een schilderij van Picasso en een schilderij van Dahli. Eén van de schilderijen blijkt heel erg de beeltenis van Annemarie te bevatten. Besloten wordt dan ook om haar “op te tuigen” tot levend schilderij. De schilderijen moeten nagemaakt worden met diverse artikelen die ze mogen gaan kopen. Er worden zgn. “boodschappenlijstjes” gemaakt en de 4 kandidaten gaan op stap, met € 100 euro per team, om inkopen te doen. De teams bestaan uit William en Annemarie, en Liesbeth en Hadewych.

Tim gaat intussen op zoek naar de kunstkenners en loopt een leuk uitziend meisje tegen het lijf. Helaas blijkt ze zelf geen tijd te hebben, maar ze stuurt Tim door richting universiteit, waar hij genoeg studenten zal vinden die kennis van kunst hebben.
De Spanjaarden blijken niet echt goed Engels te spreken, wat de zoektocht er niet echt makkelijk op maakt.  Hij wordt door een paar meisjes naar een  gebouw gestuurd dat er uitziet als een champignon. Tenslotte neemt hij een taxi naar het gebouw. Daar komt hij een aantal kunst-studenten tegen.
De 2 teams hebben lekker kunnen shoppen, en zijn begonnen met het “tot leven” roepen van de schilderen. Annemarie is door William schitterend opgetuigd tot een schilderij van Picasso en Liesbeth en Hadewych hebben met allerlei materialen een mooie Dahli gemaakt.Als Tim aankomt op het plein met een kudde kunst-studenten achter zich aan, is Art ook aanwezig. Art stelt in vloeiend Spaans de vraag aan de studenten of zij de kunstenaars kunnen herkennen + de namen van de schilderijen.  Dit kon € 1000,-- per kunstwerk opleveren.
Picasso werd onmiddellijk herkend. De naam van het kunstwerk helaas niet. Ook Dahli werd herkend. En wederom weer niet de titel:  De volharding der herinnering.
Helaas: geen geld in de pot.

Test en executie

Als eerste mag Liesbeth de test invullen. Daarna vult William de test in, waarbij hij duidelijk maakt dat hij zijn jokers niet inzet.
Hadewych vult de test als 3e in en Annemarie als 4e. Tim is als laatste aan de beurt.
Annemarie krijgt als eerste een groen scherm. Hadewych als tweede en Tim als derde.
Dan is de beurt aan William: ROOD.
Vol  verbazing wordt er gekeken naar de jokers die hij nog laat zien. NIemand die begrijpt dat hij die jokers niet heeft ingezet. Verklaring van William: ik dacht dat ik ze harder nodig zou hebben in de halve of hele finale…..
Er wordt afscheid genomen van William. Met vier kandidaten gaan we door naar aflevering 8.