Verslag aflevering 2

 

Dag drie is begonnen en het spel gaat verder in het Soweto. De gezelligheid is voorbij en heeft plaats gemaakt voor achterdocht. De scheidingslijn tussen wat het spel is en wat de realiteit is begint langzaam te vervagen aldus Zarayda. Volgens Daniel beginnen de eerste verbondjes zich te vormen. Het is wel duidelijk dat het spel is begonnen.
Het eerste spel vind plaats in de oude elektriciteitsfabriek. Een eindeloze zaal met pilaren en graffiti op de muren laat een grimmige sfeer ontstaan. Een perfecte locatie dus voor een lasergame. De opdracht is om een laserstraal 110 meter verderop op een kluis te richten. Als dit lukt zal het geld wat door Joep is ingezet voor de pot worden verdiend. Mininaal 100 euro en maximaal 3000 euro. Als de kluis niet open gaat dan gaat het ingezette geld uit de pot en wanneer het wel lukt zal het geld in de pot erbij komen. Het lijkt een gemakkelijk spel, maar onderweg zijn een aantal hindernissen die de straal blokkeren en ook mogen de kandidaten mogen niet door laserstralen worden geraakt.
In tweetallen moeten de kandidaten de loods in en Tania en Zarayda zijn het eerste koppel. Zij ontdekken dat er 4 spiegels zijn die gebruikt kunnen worden om de lasterstralen te kunnen blokkeren. Zowel Tania als Zarayda lukt het niet om voorbij de eerste laserbundel te komen. Het tweede koppel is Paulien en Kees. Zodra Paulien de loods in loopt wordt zij meteen geraakt door een laser. Kees komt hierentegen lukt het om de eerste twee hindernissen te ontwijken en het eerste luikje te openen. Als Kees weer terug probeert te gaan dan gaat het mis en gaat hij af. Het derde duo bestaat uit Daniel en Janine. Janine denk dat het heel goed gaat, maar voordat ze de eerste hindernis door is, is ze al af. Daniel wel door de eerste hindernis heen, maar ook hij komt niet door de volgende hindernis heen en ligt daarmee uit het spel.
Met nog 35 minuten op de klok is er nog maar 1 luikje open en moeten de kandidaten hun best gaan doen. Tim en Joep  wagen de volgende poging. Tim is goed bezig en kan het tweede luikje openen.  Terug komen is alleen wat moeilijker en dat mislukt dan ook. De laatste die de loods in mag is Carolien en het slagen van de opdracht hangt van haar af. Eenmaal in de loods begon er een probleem. Er was geen goed contact meer tussen de groepen doordat er duidelijk gerommeld was met de porto’s. De port stond op kanaal 3 terwijl die op 2 zou horen te staan. Het probleem wordt opgelost, maar de dader wordt niet gevonden. Om het derde luikje te openen denkt Carolien eerste een tactiek uit. Dit werkt want daardoor kan Carolien het laatste luikje bereiken, en ook de kluis openen. De opdracht is geslaagd. Er is 1000 euro voor de pot verdiend. Maar, wat alleen door Kees en Carolien is gezien is dat er ook jokers verdiend konden worden. Zij pakten beiden twee jokers.
Na de opdracht wil Kees Tania even spreken over een afspraak die de vorige aflevering is gemaakt. Tania had te test de vorige keer maar op een persoon ingevuld, en wanneer ze door zou gaan dan zou ze aan Kees vertellen op wie ze gestemd had. Eerst verteld Kees op wie hij heeft gestemd en daarna Tania. Het is opmerkelijk dat Tania op geen van deze personen heeft gestemd. Tania heeft namelijk gestemd op Tim, zegt ze.
Opdracht twee vindt plaats in ‘The market theater’. Een oude markt die is omgebouwd tot een klein schattig theatertje. De kandidaten zitten in de zaal en Art komt het podium oplopen. Hij gaat zitten en begint een gedicht voor te dragen.

Ik had gedacht dat ik je kon vergeten,
en in de zachte nacht alleen kon slapen,
maar in mijn onschuld heb ik niet geweten
dat ik bij elke windvlaag zou ontwaken:

Dat ik de lichte trilling van je hand
weer langs mijn sluimerende hals zou voelen -
Ik dacht dat het vuur dat in me brandde
als de witte sterrenbaan zou zijn afgekoeld.

Nu weet ik dat onze levens zijn als een lied
waarin de smarttoon van onze scheiding klinkt
en waar alle vreugde terugvloeit in verdriet
en uiteindelijk in onze eenzaamheid verzinkt.
Dit gedicht is oorspronkelijk is het Afrikaans geschreven en zal dan hierna in deze taal voorgedragen worden. Aan de kandidaten de taak om het gedicht zo foutloos mogelijk mee te schrijven. Hoe minder fouten, hoe meer geld voor de pot.

Het gedicht in het Afrikaans begint, en daarmee kan het schrijven ook beginnen. Tim probeert alles zo fonetisch mogelijk op te schrijven en volgens Paulien ziet het Afrikaans eruit als Nederlands wat door een dyslect is opgeschreven.

Ek het gedink dat ek jou kon vergeet,
en in die sagte nag alleen kon slaap,
maar in die eenvoud het ek nie geweet
dat ek met elke windvlaag sou ontwaak:

Dat ek die ligte trilling van jou hand
weer oor my sluimerende hals sou voel-
Ek het gedink die vuur wat in my brand
het soos die wit boog van die sterre afgekoel.

Nou weet ek is ons lewens soos 'n lied
waarin die smarttoon van ons skeiding klink
en alle vreugde terugvloei in verdriet
en eind'lik in ons eensaamheid versink.
Art betreedt het podium weer. Hij zoekt drie personen die van alle negen gedichten één juist gedicht kunnen maken. Vanzelfsprekend wordt Paulien als eerste gekozen omdat zij schrijver is en gevoel heeft voor taal. Paulien neemt Joep en Carolien mee voor deze taak. De rest van de groep mag inschatten hoeveel fouten er worden gemaakt en daarmee inzetten op een geldbedrag. In eerste instantie wil iedereen voor de middenmoot gaan, wat een erg logische keuze was. Maar toen had Janine een plan, zij wil namelijk de mol vinden. Zij stelt voor om voor de hoogste categorie te gaan, alleen maar om te kijken wie er mee gaat. Diegene zou namelijk heel goed de mol kunnen zijn. En ja, zoals bedacht gebeurt ook. Tim gaat meteen mee. Uiteindelijk wordt ook voor deze categorie gegaan. Art kijkt het dictee na. Uiteindelijk blijkt dat er 25 fouten zijn gemaakt. Een fout te weinig om in de hoogste categorie te komen. Er wordt in deze opdracht dus maar 500 euro verdiend terwijl dit 1000 euro had kunnen zijn.
Tussen de spellen door is duidelijk te zien dat er al veel verbonden gesloten worden. Tania en Daniel hebben gesprekken over mogelijke verbondjes. Janine, Carolien en Paulien hebben ook een pact en vertrouwen elkaar nog in deze fase van het spel.

Dag 4 begint in Johannesburg. Het volgende spel vindt plaats op een mine-dump. Op deze plek is de grond die uit de goudmijnen is gekomen gedumpt en vormt een grote heuvel in het landschap. Er is op negen plekken geld te vinden en de kandidaten hebben een half uur om dit geld te pakken te krijgen. Niet gemakkelijk, want er zijn jagers die de kandidaten proberen uit te schakelen met paintguns. Vanuit een centraal punt is te zien waar het geld lag en hoe de kandidaten over het terrein bewogen. Via de porto konden de kandidaten in het veld dus de goede kant op worden gestuurd.
Kees en Joep wagen als eerste een poging. Joep wordt al snel beschoten met verfkogels en keert zonder enveloppe snel terug naar de basistent. Ondanks dat Kees er helemaal voor gaat lukt het ook hem niet om een enveloppe te pakken. Toen was Daniel aan de beurt en die rent meteen in een keer naar een paaltje met geld eraan. Ook Zarayda gaat het veld in en zij is een beetje bang voor je jagers. Ze vergat even dat ze in een spel zat en snel gaat ze terug naar de basis, zonder geld. Ondertussen is Daniel ook nog in het veld en pakt geld van een tweede paaltje. In totaal heeft hij 750 euro gevonden. Dan gaan Janine en Tim het een keer proberen. Janine rent als een kip zonder kop door het veld en laat zich door Tim leiden. Samen vinden ze een enveloppe. Het volgende duo wat het gaat proberen is Tania en Joep. Omdat Tania niet zo snel is heeft ze het geniale plan om als afleiding te werken zodat Joep geld kan pakken. Vanaf dit moment gaan veel kandidaten het veld in om enveloppen te pakken. Dit werkt best wel goed omdat er veel geld wordt gepakt. Paulien heeft minder geluk. In haar jacht naar geld wordt ze geraakt op haar been. De kandidaten zijn veel met het spel bezig en niet zo veel met het geld. De enveloppen lagen allemaal op het tafeltje en niemand die daar goed op lette. Het spel is afgelopen en Art komt het geld tellen. Er zijn 6 enveloppen gevonden en er is 1750 euro voor de pot verdiend. Wanneer er wordt geanalyseerd wat in elke enveloppe heeft gezeten wordt de conclusie getrokken dat er geld is gestolen, maar wie dat heeft gedaan blijft onduidelijk.
Tijd voor de test. 20 vragen over de mol. Elke kandidaat heeft zijn eigen theorieën over wie de mol kan zijn. Wie heeft het minste geld binnen gebracht, wie gedraagt zich het meest verdacht. Kees zet zijn twee jokers in.

Met zijn allen zitten de kandidaten voor Art te wachten op de uitslag van de test. Als eerste zijn de kandidaten aan de beurt die de vorige keer een vrijstelling hadden.
Carolien: Groen
Paulien: Groen
Tim: Groen
Janine: Groen
Daarna is de penningmeester van de groep aan de beurt.
Joep: Rood

Joep is deze week de kandidaat die het spel moet verlaten omdat hij het minste wist over de identiteit van de mol. Hij zat er helemaal naast en had te weinig gespreid. De tunnelvisie slaat al vroeg in het seizoen toe.