Hoe kun je stemmen?

Je kunt elke week tot zaterdagavond 20.00 uur je stem uitbrengen.
Je mag zo vaak per week stemmen als je wilt. Je kunt je stem tijdens de week dus veranderen naar aanleiding van bijvoorbeeld nieuw verkregen informatie. Alleen je laatste stem telt mee voor de uitslag.
Je kunt alleen stemmen als je ingelogd bent.
De pool start vanaf ongeveer een week voor aflevering 1, maar je kunt ook later (op elk moment) mee gaan doen met de pool.
De vragen in de Pool zijn zo duidelijk mogelijk geprobeerd te stellen. Met 'verdienen' wordt bedoeld 'verkrijgen tijdens de aflevering'. Hiermee wordt dus bedoeld dat jokers verkregen buiten de opdrachten om ook tellen. De vraag slaat echter alleen op jokers die op enig moment in de aflevering ook daadwerkelijk bestemd waren om in te zetten tijdens de test. Verliest de kandidaat de joker nog voor het einde van de opdracht telt het niet als een goed antwoord. 'Een vrijstelling verdienen' is ook echt een vrijstelling, niet dat iemand niet afvalt om een andere reden. Als er een groepsvrijstelling wordt verdiend, heeft iedere kandidaat een vrijstelling verdiend, en krijgt iedereen die op een kandidaat heeft gestemd dus punten.


Hoe werkt de puntentelling?
Iedereen begint met 0 punten, dus ook zij die later instappen. Heb je een juiste voorspelling gedaan, dan krijg je hiervoor een aantal punten. Heb je het fout, dan krijg je daar natuurlijk geen punten voor. Ook als je een keer vergeet te stemmen, krijg je uiteraard geen punten.

Het aantal te behalen punten per vraag is afhankelijk van het aantal keuzemogelijkheden van een vraag. Hoe minder keuzemogelijkheden hoe minder punten je krijgt per vraag*. Voor het goed voorspellen van de mol krijg je beduidend meer punten.

* Het uitreiken van punten is iets aangepast. In de eerste aflevering zijn er minder punten te verdienen omdat je keuzes dan nog een pure gok zijn. Na aflevering 1 zijn de punten weer hoger en lopen ze af. Bij de finale gaan de punten voor het juist hebben van de mol weer iets omhoog.

De vragen zijn opgedeeld in 2 categorieŽn: de basisvraag en de bonusvragen. De antwoorden op de basisvraag zijn direct na de uitzending bekend. De punten kunnen dus ook direct toegekend worden. Het antwoord op de bonusvragen is pas aan het einde van de serie bekend. Om de pool spannender te maken is besloten de voorspellingen op deze vragen mee te laten spelen tijdens de serie. Dat wil zeggen dat als een voorspelling juist zou kunnen zijn omdat de kandidaat nog in het programma is en dus als mol, winnaar of als tweede zou kunnen eindigen, wordt deze vraag goed gerekend en krijg je hiervoor punten. Zodra een kandidaat de serie moet verlaten en dus geen mol, winnaar of tweede meer kan worden, worden de eerder toegekende punten voor deze bonusvragen van alle eerdere afleveringen weer net zo hard afgetrokken van je totaal.  >:D Je puntentotaal kan dus zowel omhoog gaan als omlaag tijdens de serie.

Wat gebeurt er als er dingen in de serie gebeuren waar de pool geen rekening mee gehouden heeft?
In dat geval beslist de spelleiding. We proberen deze situaties zo eerlijk mogelijk op te lossen. Dat kan soms misschien in je nadeel, en op andere momenten juist in je voordeel werken. Helaas kunnen ook wij niet in de toekomst kijken. De spelregels en puntentelling kunnen achteraf dus nog veranderen in uitzonderlijke situaties.

Sinds enkele jaren is bijvoorbeeld de zwarte "vrijstelling" in het spel gebracht. Wij zien deze zwarte schijf niet als vrijstelling en deze wordt dan ook niet meegeteld bij de vraag: "Wordt er een vrijstelling verdiend?"
Reden: Deze zgn. vrijstelling geeft geen regelrechte toegang tot de volgende aflevering van het spel.

Hoe gaan we om met spoilers ?
Wij onderscheiden drie soorten spoilers.
1. OfficiŽle spoilers van de AVROTROS
Deze komen bijvoorbeeld voor in een promo voorafgaand aan de aflevering. Met deze spoilers doen we bij de pool niks. Punten tellen dus gewoon.
2. Gevonden spoilers door molspeurders
Een molspeurder vindt iets wat wijst op het afvallen van iemand bij een bepaalde aflevering (bijvoorbeeld door Twitter gedrag).  Deze spoilers blijven een onzekerheid inhouden en doen we als pool ook niks mee. Punten tellen dus gewoon.
3. Een spoiler uit het progamma die te vroeg uitlekt
Een deelnemer / programmamaker verspreekt zich of een afleveringsfoto van aflevering 4 lekt al uit voor aflevering 3. In dit geval zal er ingegrepen worden in de pool en zullen afhankelijk van de spoiler bepaalde vragen op 0 worden gezet.

Hoe kun je zien hoe je tot nu toe gescoord heb?
Zo spoedig mogelijk na de uitzending worden de punten toegekend en kan je in de verschillende overzichten zien hoeveel punten je behaald hebt tot nu toe.

Je hebt nog meer vragen?
We hopen dat duidelijk is hoe de pool werkt. Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om deze te stellen in het topic Wie Is ... De Mol? Pool 2020 op het WIDM-forum of via een PM aan Tristan.