Follow The Money

 


Ook dit seizoen is er natuurlijk weer Follow the Money! De Mol wil zo min mogelijk geld verdien en dus zit er maar één ding op: volg het geld! In het onderstaande overzicht kun je zien wie in welke opdracht geld verdiende en hoeveel.

Het Follow the Money-overzicht
Totaal545567355250292210230225


125407225

Uitleg per opdracht

(Af)troeven: Al het verdiende geld wordt ook weer ongedaan gemaakt.
Zandlopers/Avondklok: Elk team verdiend 500 euro, dus dit wordt verdeeld onder de leden van elk team. Iemand in een groep van drie heeft meer invloed op het verdienen van geld dan iemand in een groep van vier, en krijgt dus ook meer geld toebedeeld.
Pleidooien/Ontmaskerd: Of er geld gewonnen of verloren wordt, weten we misschien pas in aflevering 10... 7 kandidaten verdienden of verloren in elk geval geen geld.
Draaischijf/Binnen en buiten bereik: De eerste groep heeft meer invloed gehad op het slagen van de opdrachten dan de tweede en had er zelfs (vermoedelijk) al 2 af voor de rest aan de beurt kwam. Fresia is de enige die met een pingpongbal 10 euro verdient voor de pot.
Ballonen/Prikactie: We weten niet precies wie welke ballonnen heeft doorgeprikt, maar duidelijk is dat Everon en Arno vanuit hun positie ruimschoots het meest verdienen.
Foto's/Ver gelijken: Thomas en Fresia doen vanuit hun sleutelpositie goed hun best en verdienen dus ook het grootste deel van het geld. De groep van Arno, Hila en Glen zijn het meest succesvol, Kim-Lian raadt haar lichtfoto (en met haar groep maar één overeenkomst) niet en heeft dus het minste geld verdiend deze opdracht.