Follow The Money

 


Ook dit seizoen is er natuurlijk weer Follow the Money! De Mol wil zo min mogelijk geld verdien en dus zit er maar één ding op: volg het geld! In het onderstaande overzicht kun je zien wie in welke opdracht geld verdiende en hoeveel.

Het Follow the Money-overzichtTotaal

680

2096
óf
-2904

1094250


-513

266217311383


125

2607
1325

Uitleg per opdracht

(Af)troeven: Al het verdiende geld wordt ook weer ongedaan gemaakt.
Zandlopers/Avondklok: Elk team verdiend 500 euro, dus dit wordt verdeeld onder de leden van elk team. Iemand in een groep van drie heeft meer invloed op het verdienen van geld dan iemand in een groep van vier, en krijgt dus ook meer geld toebedeeld.
Pleidooien/Ontmaskerd: Of er geld gewonnen of verloren wordt, weten we misschien pas in aflevering 10... 7 kandidaten verdienden of verloren in elk geval geen geld.
Draaischijf/Binnen en buiten bereik: De eerste groep heeft meer invloed gehad op het slagen van de opdrachten dan de tweede en had er zelfs (vermoedelijk) al 2 af voor de rest aan de beurt kwam. Fresia is de enige die met een pingpongbal 10 euro verdient voor de pot.
Ballonen/Prikactie: We weten niet precies wie welke ballonnen heeft doorgeprikt, maar duidelijk is dat Everon en Arno vanuit hun positie ruimschoots het meest verdienen.
Foto's/Ver gelijken: Thomas en Fresia doen vanuit hun sleutelpositie goed hun best en verdienen dus ook het grootste deel van het geld. De groep van Arno, Hila en Glen zijn het meest succesvol, Kim-Lian raadt haar lichtfoto (en met haar groep maar één overeenkomst) niet en heeft dus het minste geld verdiend deze opdracht.
Net of net niet: Kim-Lian en Everon schieten samen 250 in de pot, Arno schiet het er in zijn eentje weer uit.
Lasergame/Waar rook is, is vuur: Thomas, Arno, Laetitia en Sahil verdienen geld op persoonlijke titel.
Vakken/Vakbondje:  Alleen in het duo van Welmoed en Kim-Lian wordt geld verdiend. Op het forum ontstond discussie of dit het initiatief van Welmoed was, of dat de twee samen hadden afgesproken om om voor de 1500 euro te gaan (buiten de montage om). Op basis hiervan is besloten om Kim-Lian een (kleiner) deel van dat bedrag toe te rekenen.
Galmen/Luid sprekers: Alleen het duo van Sahil en Kim-Lian wint een (afgeronde) 150 euro.
Op z'n kop/Hoog spel spelen: Thomas en Laetitia verdienen samen 250 euro, Hila en Kim-Lian stoppen ook maar 250 euro in de pot (maar wie weet duikt het andere geld ooit nog op).
Verschillen/Huis(ont)houden: De verdiende bedragen zijn gelijk verdeeld over de teams die de verschillen doorgaven en die ze moesten noemen.
Luchtpost/Uit de lucht gegrepen: In deze berekening krijgen de werpers in de vliegtuigjes net iets minder dan de helft van het bedrag, degenen die het geld verzilveren ook net iets minder dan de helft en degenen die de aanwijzing doorgeven krijgen wat er overblijft (één vijfde).
Zwanenmeer: Thomas zat op een sleutelpositie (kon de opdracht doen slagen of falen) en krijgt daarom de helft van het geld toebedeeld. De rest van het geld wordt evenredig verdeeld over de zwanen van de teams die kenmerken verzamelden.
Sjouwen/Tijdsbeeld: Een ingewikkelde berekening, waarbij is uitgegaan van het overzicht van de TherMOLmeter wie hoeveel dingen juist (en onjuist) heeft neergezet. Op basis daarvan is de eerste 1000 euro verdeeld. De tweede duizend euro, die alleen verdiend kon worden omdat de kandidaten alles-of-niets speelden, is verdeeld over de kandidaten die voor stemden. Thomas houdt zich afzijdig en krijgt dus een kleiner deel van het bedrag.
Badmeesters/In het verschiet: Thomas, Sahil en Kim-Lian krijgen de helft van de verdiende 1400 euro verdeeld per het aantal opgeviste kistjes. De andere helft gaat naar Everon, Fresia en Laetitia, verdeeld over hoe vaak ze een dolk of sleutel vonden of een pijl goed schoten.
Jetski/Reddingsactie: Everon krijgt 1/6e van het verdiende bedrag. De rest krijgt het overige geld evenredig verdeeld over het aantal boeien dat we ze goed hebben zien hangen. (Gebaseerd op het overzicht van de TherMOLmeter.)
Schapen/Vakmanscha(a)p: Vier keer werd er in beeld 'schaap' gezegd, deze leverde -50 euro op per keer. De overige -€615 is evenredig verdeeld over de kandidaten.
Waar is Molly?/de boot missen?: Iedere goede foto leverde 50 euro op, behalve voor Everon omdat hij de boef fotografeerde.
Test-afette: Bij deze opdracht was er geen geld te verdienen.
Tapijten/Carpet diem: Omdat het moeilijk te zien is wie precies hoeveel bijdraag, krijgt iedereen hetzelfde bedrag toebedeeld.
Containers/Heftig: Er wordt geen geld verdiend.
Steps/Zand erover: Iedereen heeft hetzelfde bedrag gekregen, behalve Kim-Lian, die veel vindt en de step op tijd binnenbrengt.
Alarmerend: De bedragen werden individueel binnengehaald.
Boodschappen/Afrekenen: Hierbij is uitgegaan van het overzicht van Moltalk.
Spioneren/Binnenskamers: Het verloren bedrag is verdeeld over de drie finalisten.