Follow the Money

 

Ook dit seizoen is er natuurlijk weer Follow the Money! De Mol wil zo min mogelijk geld verdien en dus zit er maar ťťn ding op: volg het geld! In het onderstaande overzicht kun je zien wie in welke opdracht geld verdiende en hoeveel.

Wie heeft het meest verdiend?

Bedragen

Uitleg van de bedragen

Gulden middenweg: De twee duo's die op de goede locatie stonden, hebben het meeste geld gekregen. Vier kandidaten hebben bijgedragen aan de goede antwoorden van deze duo's: Soy, Nabil, DaniŽl en Ranomi (zie deze post van Molest). Zij hebben daarom ook een beetje gekregen.
Toonaangevend: De helft van het bedrag is verdeeld over de zangers die niet uit het koor gehaald werden, op basis van hun enveloppen. De andere helft is verdeeld over de groep die extra koorleden kon vrijspelen, op basis van hoeveel zij bijgedragen hebben aan de 13 extra koorleden. Het is in de aflevering niet helemaal duidelijk hoe dit precies zit, maar we zijn uitgegaan van ongeveer 1 koorlid voor Nabil, 2 voor Annick, 3 voor Froukje en Ranomi en 4 voor DaniŽl.
Stalen zenuwen: Aangezien niet duidelijk is wie precies wat heeft bijgedragen in deze opdracht, is het bedrag over alle kandidaten verdeeld.
Propvol: DaniŽl en Froukje maakten samen de enige foto die geld opleverde. De helft van het bedrag is daarom over hen verdeeld. In de rekwisietenhal hebben alle vijf de kandidaten meegewerkt aan de betreffende foto, dus is de andere helft van het bedrag over hen verdeeld.
Om leiding: Ook hier lijkt het erop dat de kandidaten zich als groep hebben ingezet. De Ä2500 is daarom verdeeld over alle kandidaten.
Per definitie: Op basis van deze post van foxhunter en de kansberekening van Leendert hebben Jurre en Annick Ä300 gekregen, Anke en Nabl en Soy en Ranomi allebei Ä175 en DaniŽl en Sander Ä100.
Het schip ingaan: In deze opdracht is niets verdiend.
Padvinders: Alleen Ranomi heeft Ä300 binnengehaald.
Op een(d)zame hoogte: In deze opdracht is niets verdiend.
Op(k)offeren: In deze opdracht is niets verdiend.
Altaar ego: Het geld dat verdiend werd met deze opdracht is verdeeld over de vier spelende kandidaten op basis van hun bijdrage aan goede antwoorden. Zie voor een overzicht deze post van Vonne1968.
Verschijning: Het kistje van Ranomi is hoogswaarschijnlijk door DaniŽl en/of Jurre weggespeeld: Ä1250 uit de pot verdeeld over deze beide heren. DaniŽl heeft zijn geld verdubbeld, mede dankzij Nabil, dus Ä1250 in de pot verdeeld over hen twee. Jurre en Anke hebben hun geld verspeeld, samen met Soy dus Ä1050 uit de pot verdeeld over Anke en Soy en Ä1200 uit de pot verdeeld over Jurre en Soy.
Stoelendans: Ä1000 verdiend door Anke, Soy en DaniŽl bij het eieren lopen, dus elk Ä333. Ä1000 verdiend door dezelfde drie bij het boogschieten, waar DaniŽl en Soy significant meer bijgedragen hebben dan Anke, dus Ä400 voor de heren en Ä200 voor Anke. Er is ook geld uit de pot gegaan: Ä500 voor elke stoel, dus Ä2000. Van dit bedrag hebben Soy, DaniŽl, Nabil en Ranomi elk -Ä400 gekregen en Anke en Jurre beide -Ä200, omdat Anke als enige opperde helemaal geen kist mee te nemen, maar vervolgens wel haar eigen kist wilde, en Jurre aangaf niet zijn eigen kist mee te hoeven nemen.
Uitvlakken: DaniŽl landde als enige op een vak waar geld verdiend werd.
Zandlopers: Hoewel dit geld sowieso in de pot gekomen was, was Jurre de enige die invloed had op hoeveel ervan over zou blijven.
Focusgroep: Met deze opdracht is niets verdiend.
Vuurproef: Molest heeft in deze post uitgezocht welke kandidaten bijgedragen hebben aan de verschillende tags. Hieruit blijkt dat Jurre 1 tag voor code 2 (Ä1000) binnengebracht heeft, en Soy en Ranomi samen alle andere tags geschoten en binnengebracht hebben. Op basis daarvan hebben we de bedragen van code 1 en 2 verdeeld.