Verdenkingen en Vrijpleitingen

Op deze pagina vind je een overzicht van alles wat verdacht
is aan het gedrag van de kandidaten en mogelijke Mol!
Ook zullen we hier een overzicht geven van welke dingen zij
juist deden, die hen vrijpleiten van het Molschap!

Lees dit grondig en test of je wel of niet juist zit met
jouw Molverdachte! ::vergroot::
       

Aflevering 1

Verdacht gedrag :

Opdracht 1 : Liegen en Potten:

Yvon:
 • Liegt slecht bij het liegen en pottenspel.
 • Hiervoor stond de teller op 1000. Nu zakt hij weer naar 500.
 • Kiest als jury: George, Nico, Robin (nb twee mollen!).
Jim
 • Liegt slecht bij liegen en pottenspel.
 • Geldteller blijft op 500 staan
 • Kiest als jury: Jantien, Nico en Robin
Isabelle
 • Liegt slecht bij liegen en pottenspel.
 • Geldteller blijft op 500 staan
 • Kiest als jury: George, Jantien en Ron
Sander
 • Liegt slecht bij liegen en pottenspel.
 • Geldteller blijft op 500 staan - echter pot wel geld!
 • Kiest als jury: George, Ron en Robin
Yvonne
 • Liegt slecht bij liegen en pottenspel.
 • Geldteller blijft op 500 staan
 • Kiest als jury: Nico, Robin en Ron
Marc-Marie
 • Liegt slecht bij liegen en pottenspel.
 • Geldteller stond op 1000 en gaat terug naar 500
 • Kiest als jury: Jantien, George en Sigrid (2 verliezend finalisten)
Verdachte zaken buiten de opdracht:
Victoria
 • bleef bij het etentje geruime tijd weg- de overige kandidaten speculeerden waar zij bleef.
Jim
 • was eerder deze dag geruime tijd weg (volgens Victoria)


Vrijpleitingen:

Opdracht 1 : Liegen en Potten:

Victoria
 • Liegt goed bij het liegen en pottenspel
 • Geldteller gaat van 500 naar 1000
 • Kiest als jury: Jantien, George en Sigrid (2 verliezend finalisten)
Roeland
 • Liegt goed bij het liegen en pottenspel - liegt echter twee maal!
 • Geldteller gaat van 500 naar 1000
 • Kiest als jury: Nico, Jantien en Sigrid (2 verliezend finalisten)
Gijs
 • Liegt goed bij het liegen en pottenspel
 • Geldteller gaat van 500 naar 1000
 • Kiest als jury: George, Robin en Ron
Lottie
 • Liegt goed bij het liegen en pottenspel
 • Geldteller gaat van 500 naar 1000
 • Kiest als jury: George, Robin en Ron


Aflevering 2

Verdacht gedrag :

Opdracht 1 : Mijnenveger en tonnen openen:

Victoria:
 • Heeft de metaaldetector in de hand, maar blijkt te reageren op de schep ipv een sleutel wat extra tijd kost.
 • Haar groep begint het sleutelspel in een hoek, wat niet tactisch slim is bij dit spel.
 • Veroorzaakt chaos door beschuldigingen naar diverse kandidaten te uiten tijdens het openen van de tonnen.
Isabelle:
 • Haar groep begint het sleutelspel in een hoek, wat niet tactisch slim is bij dit spel.
 • Zit de groep na de hare op te jagen, zodat er verwarring ontstaat en Gijs ten val komt -hij kan daardoor niet mee de grot in de volgende dag.
 • Stemt vˇˇr het openen van de dure ton.
Sander:
 • Zijn groep begint het sleutelspel in een hoek, wat niet tactisch slim is bij dit spel.
 • Veroorzaakt verwarring omtrent op welke plek wel of niet gegraven is, door ze weer met zand te dichten
Gijs:
 • Raakt geblesseerd als hij over een steen struikelt en kan de opdracht niet uitvoeren.
 • Legt het spel verkeerd uit aan de volgende groep.
Yvon:
 • Schept het zand ver weg wat extra tijd kost.
Jim
 • Zijn groep vindt veel sleutels waardoor ze veel tonnen kunnen openen en er niet veel geld in de pot terecht komt.
 • Stelt meteen voor de duurste en goedkoopste ton te openen, om de psychologie van de inpakker in te kunnen schatten.  
Lottie:
 • Haar groep vindt veel sleutels waardoor ze veel tonnen kunnen openen en er niet veel geld in de pot terecht komt.
 • Wil veel geld uitgeven voor een goede nachtrust.
Roeland:
 • Zijn groep vindt veel sleutels waardoor ze veel tonnen kunnen openen en er niet veel geld in de pot terecht komt.
 • Wil elke keer doorgaan met openen van de tonnen.
Yvonne:
 • Haar groep vindt veel sleutels waardoor ze veel tonnen kunnen openen en er niet veel geld in de pot terecht komt.
Marc-Marie:
 • Wil de duurste ton als eerste openen.
Opdracht 2 : Grotkruipen en rugzak kiezen:

Gijs:
 • Had nog last van zijn knie en ging niet mee. Dat kost de pot 1500,- euro (1000 euro per kandidaat en 500 extra omdat hij niet de grot in gaat).
Jim:
 • Zegt claustrofobisch te zijn, maar hier is niet veel van te merken.
Sander:
 • Zegt claustrofobisch te zijn en wil alleen de grot in met iemand die echt durft.
Marc- Marie:
 • Stelt meteen voor dat Sander niet gaat omdat hij claustrofobisch is.
 • Kiest de rugzakken van Sander en Jim, terwijl er van andere kandidaten nog twee rugzakken liggen 
Yvon:
 • Wil rugzakken kiezen van kandidaten waar nog niets van meegenomen is, maar ziet Victoria over het hoofd.
Lottie:
 • Neemt beide rugzakken van Marc-Marie mee, zonder erover na te denken.Vrijpleitingen:

Opdracht 1 : Mijnenveger en tonnen openen:

Jim
 • De groep waar Jim in zit weet snel de sleutels te vinden.
Lottie
 • De groep waar Lottie in zit weet snel de sleutels te vinden.
Roeland
 • De groep waar Roeland in zit weet snel de sleutels te vinden.
Yvonne
 • De groep waar Yvonne in zit weet snel de sleutels te vinden.
Sander
 • Roept bij het tonnen openen dat ze moeten stoppen, zodat ze nog geld overhouden.
Opdracht 2 : Grotkruipen en rugzak kiezen

Jim
 • Zegt claustrofobisch te zijn, maar kruipt met succes door de grot.
Sander
 • Zegt claustrofobisch te zijn, maar kruipt met succes door de grot.
 • Kiest een rugzak van Victoria, omdat zij anders de enige is zonder een rugzak.


Aflevering 3

Verdacht gedrag :

Opdracht 1: Postzakken steken:

Yvon:
 • zij wordt door de mol gebeld die haar 5 goede vragen bij de executie aanbied, als zij ervoor zorgt dat de opdracht mislukt. Het is dus de vraag of onderstaande verdachtmakingen zijn gedaan als mol of voor 5 goede vragen bij de executie...
 • roept meteen dat ze sowieso in het stookteam wil.
 • stemt tegen het lootjes trekken; wil zij zelf bepalen waar ze het beste kan mollen?
 • vraagt zomaar ineens aan Jim waar hij die ochtend geweest is. Wil ze hem verdacht maken?
 • wist dat de postzakken met beugels vastgemaakt dienden te worden omdat dit duidelijk tegen de groep is gezegd, maar herinnert de anderen hier niet aan.
 • probeert tijdens een telefoongesprek met Lottie tijd te rekken en haar af te leiden door verschillende vragen te stellen die niet over de opdracht gaan.
Jim:
 • hij wordt door de mol gebeld die hem 3 goede vragen bij de executie aanbied, als hij ervoor zorgt dat de opdracht mislukt. Het is dus de vraag of onderstaande verdachtmakingen zijn gedaan als mol of voor 3 goede vragen bij de executie...
 • hij blijkt 3 vragen bij de executie te kunnen verdienen ipv 5 die Yvon en Isabelle krijgen.
Isabelle:
 • zij wordt door de mol gebeld die haar 5 goede vragen bij de executie aanbied, als zij ervoor zorgt dat de opdracht mislukt. Het is dus de vraag of onderstaande verdachtmakingen zijn gedaan als mol of voor 5 goede vragen bij de executie...
 • ze hoort Marc-Marie zeggen dat de zakken links hangen, maar zegt tegen Yvonne en Victoria dat de zakken rechts hangen.
Sander:
 • wil absoluut niet dat er lootjes getrokken worden; wil hij zelf bepalen waar hij het beste kan mollen?
 • wil de telefoon in zijn jaszak stoppen, zodat niemand hem misschien hoort overgaan?
Lottie:
 • meldt zich meteen heel enthousiast aan als stoker.
Marc-Marie:
 • hangt 2 keer aan de toeter waardoor er verwarring veroorzaakt, want ze zouden of 1 keer of niet toeteren.
Opdracht 2: Wie van de 3:

Isabelle:
 • begint met een Amerikaans/Russisch accent te praten, maar praat later weer 'gewoon' Nederlands.
 • probeert zich als actrice te gedragen, maar doet erg overdreven.
Yvon:
 • haar eerste vraag is of de onbekende persoon Brad Pitt is; dit kost de groep meteen 500,- euro.
Verdachte zaken buiten de opdrachten:
 • Marc-Marie zegt dat hij een complot heeft met Yvon.
 • Lottie vindt de groep te groot en houdt dit zo niet 3 weken vol.

Vrijpleitingen:

Opdracht 1 : Postzakken steken:

Jim:
 • hij weet zeker hoe de laatste 2 zakken heten. Dit zijn bommen, zodat er geen geld wordt verspild.
Opdracht 2 : Wie van de 3:

Marc-Marie:
 • verspreekt zich (expres) bij het voorstellen en doet alsof hij Jim heet.
 • zijn groep weet 3000,- euro te winnen.
Sander
 • zijn groep weet 3000,- euro te winnen.
Jim
 • zijn groep weet 3000,- euro te winnen.
Lottie
 • haar groep weet 2000,- euro te winnen.
Victoria
 • haar groep weet 2000,- euro te winnen.
Isabelle
 • haar groep weet 2000,- euro te winnen.
Yvon:
 • weet de mysterieuze persoon snel (te snel?) goed te raden.

Aflevering 4

Verdacht gedrag :

Opdracht 1: Parcour rijden met truck:

Sander
 • doet paniekerig als de kandidaten spreken over wie het sterkst in de schoenen staat en hoe ze dat moeten beoordelen.
 • geeft nauwelijks aanwijzingen aan Marc-Marie
Lottie
 • rijdt 3 keer een pion omver.
 • zet een scherpe tijd neer.
 • lijkt niet te snappen wat Jim met 'naar voren' bedoeld, terwijl dat toch niet zo moeilijk is.
 • als Jim roept 'nu' heeft Lottie al ingedraaid.
Victoria
 • Yvonne vraagt zich af of Victoria ook met 1 foute vraag extra overeind kan blijven staan. Waarop Victoria verdacht kijkt en  antwoord 'waarschijnlijk wel'.
Marc-Marie
 • rijdt roekeloos waardoor er 3 pionnen omvallen.
Opdracht 2: koffertjes wisselen

Isabelle
 • ze zegt dat ze hoort dat de man met het koffertje gaat bellen, terwijl dit nergens uit blijkt.
 • struikelt bij het verwisselen van de koffers (maar zegt dit bewust gedaan te hebben in opdracht van de mol om zo extra goeie vragen te krijgen.
 • ze zegt het zˇ erg te vinden dat ze is opgevallen met het struikelen, terwijl het juist prettig kan zijn als mensen je hierdoor verdenken.
Jim
 • verwisselt op slinkse wijze de koffer, zonder dat iemand dit in de gaten heeft.
 • zegt dat hij als eerste de koffer gewisseld heeft, terwijl Isabelle de eerste was die de koffer gewisseld heeft. Hierdoor komt niet de 3000,- euro van Isabelle in de koffer, maar de 500,- euro van Jim.
 • kan het niet schelen of Gijs het kan redden of niet, 'dat is de opzet van het spel'
Gijs
 • doet heel hectisch terwijl er toch al genoeg verwarring is.
Verdachte zaken buiten de opdracht:

Gijs
 • geeft aan dat hij het geld wil beheren, zonder dat daar verder overleg over is.
Sander
 • zegt dat hij een verbond met Gijs heeft gesloten, want die is te vertrouwen.
Vrijpleitingen:

Opdracht 1 : parcour rijden met truck:

Lottie
 • stopt af en toe om te overleggen, wat extra tijd kost en voordelig is voor de 2e groep.
Jim
 • doet veel moeite om Lottie aanwijzingen te geven.
 • maakt de opmerking dat de foto van Sander beter niet in de breedte geplaatst kan worden maar in de lengte; hierdoor is er een kleinere raakkans.
Opdracht 2: koffertjes wisselen:

Gijs
 • hij vindt dat ze hem in moeten zetten bij de koffertjesopdracht ivm zijn zere knie als afleiding (alhoewel zijn lengte waarschijnlijk meer op zal vallen dan zijn zere knie...)
Yvonne
 • zet zich goed in om bij de man verwarring te zaaien.
Marc-Marie
 • zegt dat ze misschien nog met z'n alle om de man heen kunnen drentelen, zodat hij hen allemaal een keer heeft gezien en daardoor in de war raakt.

Aflevering 5

Verdacht gedrag :

Opdracht 1: Zingen en knutselen:


Jim
 • Hij krijgt, blijkbaar als enige, een brief van de mol. Als hij overduidelijk 1 woord fout zingt, krijgt hij 3 vragen vrijgesteld bij de executie. Hij geeft al meteen aan dat dat moeilijk is voor een zanger.
 • Hij zegt dat hij de tekst binnen 2 minuten uit zijn hoofd kent, maar doet alsof hij erg in de war raakt van ieders gezang. Doet hij dit alleen maar voor de goeie vragen bij de executie?
 • Tijdens het zingen slaat Jim (bewust?) helemaal dicht en weet totaal zijn tekst niet meer.
 • Zijn groep kiest niet de gemaakte creatie van de andere groep waardoor ze geen 2500,- euro verdienen.
Marc-Marie
 • gaat samen met Sander meteen op pad voor hun opdracht zonder eerst na te denken wat ze zullen maken en wat ze nodig hebben.
 • hierdoor gaan ze veel winkels langs, wat hun tijd kost.
 • de uiteindelijke creatie is veel te overdreven kitscherig tussen al het natuurlijke materiaal.
Sander
 • gaat samen met Marc-Marie meteen op pad voor hun opdracht zonder eerst na te denken wat ze zullen maken en wat ze nodig hebben.
 • hierdoor gaan ze veel winkels langs, wat hun tijd kost.
 • de uiteindelijke creatie is veel te overdreven kitscherig tussen al het natuurlijke materiaal.
Lottie
 • Wist als enige haar tekst foutloos te zingen, maar de opdracht leverde toch al geen geld op.
 • Haar groep kiest niet de gemaakte creatie van de andere groep waardoor ze geen 2500,- euro verdienen.
Victoria
 • Haar groep kiest niet de gemaakte creatie van de andere groep waardoor ze geen 2500,- euro verdienen.
Gijs
 • Zijn groep kiest niet de gemaakte creatie van de andere groep waardoor ze geen 2500,- euro verdienen.
Opdracht 2: Navigeren

Lottie
 • Werpt zich onmiddellijk op als controlefreak
 • Vlak nadat het spel is uitgelegd, twijfelt Lottie al meteen welke groep naar welke pleinen moet lopen.
Yvon
 • Werpt zich vrij snel op als controlefreak voor de volgende opdracht.
 • Yvon zegt dat light street ver van de Art School is (van de 1e opdracht), terwijl deze School op het bijbehorende plein ligt. Ze zegt dat ze in de war was met het Art museum.
 • Marc-Marie belt het goeie telefoonnummer, maar Yvon drukt hem (per ongeluk?) weg
Jim
 • Yvon blijkt alles aan Jim te hebben uitgelegd, maar Jim heeft niets aan zijn groep doorverteld en doet ook net alsof hij van niets weet
 • belt het goeie telefoonnummer. Maar als Lottie opneemt, denkt hij dat dit fout is en hangt weer op.
Sander
 • Als Yvon zegt dat ze nu echt moeten rennen, lijkt Sander alle tijd te hebben.
Isabelle
 • Als de tijd dringt, doet zij rustig aan en neemt geen moeite om te rennen.
Gijs
 • Kan met zijn zere knie niet rennen, waardoor het zijn schuld lijkt dat de opdracht niet gehaald wordt.
Vrijpleitingen:

Opdracht 1 : zingen en knutselen:

Lottie
 • Wist als enige haar tekst helemaal foutloos te zingen en wint zo een vrijstelling.
Isabelle
 • zij en Yvon denken goed na over hun creatie voordat ze doelgericht op pad gaan.
 • Creatie van Isabelle en Yvon is goed gekozen, doen hun best om niet op te vallen en zo te winnen.
 • De groep kiest de creatie van Isabelle en Yvon, en deze wordt niet herkend door de kunstkenner waardoor ze 2500,- euro winnen.
Yvon
 • zij en Isabelle denken goed na over hun creatie voordat ze doelgericht op pad gaan.
 • Creatie van Isabelle en Yvon is goed gekozen, doen hun best om niet op te vallen en zo te winnen.
 • De groep kiest de creatie van Isabelle en Yvon, en deze wordt niet herkend door de kunstkenner waardoor ze 2500,- euro winnen.
Marc-Marie
 • Zijn groep kiest de creatie van Isabelle en Yvon, en deze wordt niet herkend door de kunstkenner waardoor ze 2500,- euro winnen.
Sander
 • Zijn groep kiest de creatie van Isabelle en Yvon, en deze wordt niet herkend door de kunstkenner waardoor ze 2500,- euro winnen.
Opdracht 2: Navigeren

Gijs
 • Oppert het idee dat de nummers bij elkaar wel eens een telefoonnummer kan zijn.
Marc-Marie
 • komt met het idee dat er nummers misschien omgedraaid moeten worden, zodat het juiste telefoonnummer ontstaat.
Yvon
 • ontdekt dat ze in het Hilton hotel zitten.Aflevering 6

Verdacht gedrag :

Opdracht 1: Krokodillen fotograferen en tv kijken:

Lottie
 • zegt al voor de opdracht begonnen is dat ze superbang is voor krokodillen.
 • het duurt erg lang voordat ze eindelijk eens een foto maakt.
 • Na het tv kijken, weet zij haar vraag niet goed te beantwoorden waardoor ze geen geld verdient.
Jim
 • raakt zijn foto kwijt waardoor er minder geld in de pot komt. Daardoor mag hij niet tv kijken, dus geen vraag beantwoorden, waardoor hij dus geen geld verdient.
Marc-Marie
 • zegt dat hij de foto van Jim expres gepakt heeft om, naar eigen zegge, de boel op te jutten. Echter, hierdoor krijgen ze minder geld in de pot.
 • hij kijkt erg relaxed tv, maar weet zijn vraag niet goed te beantwoorden.
Yvon
 • doet chaotisch tijdens het maken van een foto van lottie
 • zij weet haar vraag net niet goed te beantwoorden
Gijs
 • hij kijkt erg relaxed tv, maar weet zijn vraag niet goed te beantwoorden.
Opdracht 2: Vliegstunts raden:

Sander
 • raadt de stunt van Lottie niet goed
 • zegt dat Lottie warrig communiceert, terwijl dat best meevalt. Ook Jim vindt het opvallend dat Sander het niet goed raadt.
Lottie
 • volgens Sander communiceert ze erg warrig waardoor hij haar stunt niet goed kan raden. Ook Isabelle vindt dat Lottie warrig communiceert.
Verdacht gedrag buiten de opdracht om

Isabelle
 • zit helemaal te flippen, als zij (voor de 2e keer) haal molboekje kwijt is
Marc-Marie
 • als ze horen dat er 2 afvallen reageert hij niet echt geschokt.


Vrijpleitingen:

Opdracht 1 : Krokodillen fotograferen en tv kijken:

Gijs
 • probeert bange Lottie te helpen bij het eten geven van de krokodil, zodat er een goede foto gemaakt kan worden wat geld oplevert.
Lottie
 • blijft zitten tijdens het televisiekijken ondanks haar grote angst
Yvon
 • blijft zitten tijdens het televisiekijken ondanks haar grote angst
Isabelle
 • weet als enige haar vraag goed te beantwoorden waardoor er toch nog 250,- euro in de pot komt
Opdracht 2 : Vliegstunts raden:

Gijs
 • raadt de stunt van Jim goed
Yvon
 • raadt de stunt van Marc-Marie goed
Isabelle
 • beschrijft haar stunt goed, dit wordt goed geraden waardoor er toch nog geld in de pot komt
Aflevering 7

Verdacht gedrag :

Opdracht 1 : Karaktereigenschappen:

Yvon
 • het lukt haar niet om naar beneden te duiken, ze zegt dat ze ontzettend misselijk is. Hierdoor kan ze Isabelle beinvloeden mbt welke karaktereigenschap bij welke persoon hoort.
 • bij de tekening van Lottie, denkt zij dat het Isabelle is.
Marc-Marie
 • saboteerd opvallend de hele opdracht. Hij hoort precies wat Isabelle zegt, maar combineert bewust de verkeerde eigenschappen.
 • zegt: "ik heb eigenlijk mijn eigen spel gespeeld....ik ga het spel redden"
Opdracht 2 : Fietsparcours:

Isabelle
 • Wil perse in de groep van de heldere blik
 • zij en Yvon maken foto's van mensen en honden, terwijl het vrij zeker lijkt dat die er niet meer zijn als de fietsers langskomen
 • De fietsers lijken goed te zitten, maar zij stuurt ze op een gegeven moment weer terug, wat tijd kost.
 • is soms vaag in de wegwijzering.
Yvon
 • begint aan de telefoon een paar keer eerst te zingen voor de jarige Lottie en vragen hoe het is. Dit kost tijd.
 • is soms vaag in de wegwijzering.

Vrijpleitingen:

Opdracht 1 : Karaktereigenschappen:

Lottie
 • doet goed haar best om tekeningen te maken die bij de personen horen.
Isabelle
 • geeft goed en duidelijk de eigenschappen door aan Marc-Marie
Opdracht 2 : Fietsparcours:

Isabelle
 • zij en Yvon hebben de foto's genummerd. Dus als Isabelle ze laat vallen, is dit geen probleem voor de volgorde.
 • stapt uit de auto zodat ze beter foto's kan maken.
Yvon
 • zij en Isabelle hebben de foto's genummerd. Dus als zij ze laat vallen, is dit geen probleem voor de volgorde.Aflevering 8

Verdacht gedrag :

Opdracht 1 : Vliegeren:

Marc-Marie
 • zaait verwarring met het aantal meters
 • begint meteen aan het kompas te draaien om 'm 'goed te zetten'
 • wil het kompas aan de vlieger vastmaken, terwijl ze het kompas nog nodig hebben
 • zegt 'misschien probeert Lottie net te doen alsof ze de mol is, maar dan vond ik het niet haar sterkste dag...'
Lottie
 • duurt lang met foto's van de vliegers te maken.
 • zet de vliegers er van een afstand op, zodat moeilijk te zien is wat er op de vliegers staan (uiteindelijk keurt Angela het toch vrij snel goed).
Verdacht gedrag buiten de opdracht:

Lottie
 • Kan vragen stellen aan 'haar mol' (Yvon) om er zo achter te komen of ze het juist heeft. Dan is het vreemd dat ze vraagt 'wat zou je nooit willen missen?'
Opdracht 2: Paintballen

Yvon
 • schiet op Isabelle, zodat zij uiteindelijk niet meer mee mag doen voor de vrijstelling.
Lottie
 • zegt 'laat Yvon maar de vrijstelling hebben'
Marc-Marie
 • lijkt erg passief mee te doen
 • schiet op iedereen, om te voorkomen dat andere de vrijstelling krijgen.


Vrijpleitingen:

Vrijpleitingen buiten de opdracht om

Marc-Marie
 • stelde 'zijn mol' (Lottie) zeer goede en tricky vragen
Opdracht 2 : Paintballen:

Yvon
 • schiet als enige geld
 • schiet erg actief en zorgt ervoor dat Godzilla uiteindelijk 'dood' is.Aflevering 9

Verdacht gedrag :

Opdracht 1 : Golfen:

Marc-Marie
 • is heel ┤labiel┤ in zijn slagen.
 • heeft teveel slagen waardoor hij geen geld verdient.
Yvon
 • bij het oefenen doet ze het heel goed, maar daarna heel slecht.
 • heeft teveel slagen waardoor ze geen geld verdient.
 • weet haar vraag niet goed te beantwoorden.
 • weet geen ┤Nioman┤ te vinden.
Vrijpleitingen:

Opdracht 1 : Golfen:

Marc-Marie
 • weet zijn vraag goed te beantwoorden
Lottie
 • doet er minder dan 16 keer over, waardoor ze 200,- euro verdient.