Verslag aflevering 4

Chaos troef

Na het vertrek van Roeland op dag 5 hebben de kandidaten verder niets meer aan hun hoofd. Nou, in ieder geval niets dat met opdrachten te maken heeft, want er gebeuren weer mysterieuze dingen: het notitieboekje van Isabelle wordt namelijk gestolen. Gelukkig is de mol nog zo vriendelijk om het terug te leggen.

De volgende dag wordt de kandidaten gevraagd een lijstje te maken waarop ze rangschikken hoe sterk iedereen in zijn/haar schoenen staat. De sterkste persoon op dit gebied staat logischerwijze bovenaan en de zwakste beneden. Maar zelfs zo’n simpele opgave leidt tot allerhande discussies: is de opdracht letterlijk op te vatten of figuurlijk te interpreteren? Wordt een evenwichtige persoon bedoeld of iemand met een sterk karakter? Uiteindelijk blijkt Jim de persoon die het sterkst in zijn schoenen staat en Yvonne de persoon die het slechtst in haar schoenen staat.
De eerste opdracht vindt plaats in Wingfield: een Roadtrein met een lengte van 53 meter moet over een traject van 423 meter foutloos door 10 poortjes gemanoeuvreerd worden. Als er een poortje geraakt wordt, weerklinkt er een hard geluid. Omdat Jim het sterkst in zijn schoenen zou staan, mag hij zich aan deze opdracht wagen. Hij krijgt assistentie van de persoon die als tweede her sterkst in haar schoenen staat en dat is Lottie. Zij zal sturen en Jim zal aanwijzingen geven. Ze brengen het er redelijk goed vanaf: ze rijden 3 pionnen om en leggen het parcours af in 5 minuten 44 seconden. Ook in deze opdracht schuilt er echter een addertje onder het Australische gras. Sander en Marc-Marie, respectievelijk de persoon die het derde en vierde sterkst in zijn schoenen staat, moeten de opdracht ook uitvoeren. Sander als raadgever en Marc-Marie als chauffeur. Als zij de route in minder tijd afleggen en erin slagen om minder kegels omver te rijden dan Lottie, verdienen ze 5000 euro voor de pot. Als zij niet aan deze richtlijnen voldoen, zal er zonder medelijden 5000 euro uit de pot worden gehaald en alsof dat nog niet genoeg is, mag ook Yvonne – als zwakst in haar schoenen staande persoon – ‘wraak’ nemen. Ze mag 3 foto’s van kandidaten op willekeurige kegels plaatsen. Wordt 1 van die kegels omgereden, dan zal bij de betreffende persoon 1 goed antwoord van de executie worden omgezet in een fout antwoord. Yvonne kiest de foto’s van Victoria, Sander en Marc-Marie. Deze laatste twee doen er slechts 3 minuten 17 seconden over, maar aangezien ze niet minder maar evenveel kegels hebben omvergereden, waarvan 1 met de foto van Victoria, moeten ze 5000 euro afstaan.


De tweede opdracht is een geheime missie in The Mall in Adelaide. De kandidaten krijgen 3 koffers tot hun beschikking met verschillende geldbedragen, namelijk 500 euro, 1500 euro en 3000 euro. Het is hun opdracht om 1 van die koffers te verwisselen met een identieke koffer van een zekere Pete. Als Pete de dader van het verwisselen niet herkent, krijgt de groep het bedrag uit de koffer die Pete in zijn bezit heeft. Herkent Pete de dader wel, dan verliest de groep dat bedrag.
U raadt het al, ook hier breekt de chaos weer los. Marc-Marie stelt voor om met 3 mensen (en dus 3 koffers) naar Pete te gaan om dan met de koffers een soort roulette te gaan spelen. Lottie stelt vast dat er veel mensen zijn met rode kleding, wat het moeilijker kan maken voor Pete om zich te herinneren wie de koffer omgewisseld heeft. Gijs trekt een streep op 1 van de koffers. De mol zou de mol niet zijn als hij/zij niet nog wat extra anarchie zou stichten. Isabelle krijgt via telefoon een boodschap van de mol. Als zij de opdracht saboteert, ontvangt zij een aantal goede antwoorden voor de executie.

De opdracht gaat van start. De groep splitst met als gevolg dat Adelaide een bende kippen zonder kop mag verwelkomen. Yvonne besluit Pete af te leiden door te doen alsof hij familie van haar is. Isabelle springt haar dan bij net op een moment dat Pete een telefoontje moet doen. Terwijl de goede man belt, verwisselt Isabelle – die de koffer met 3000 euro in haar bezit heeft – de koffers maar valt dan op stuntelige en niet geheel natuurlijke wijze over de koffers. Haar sabotage is binnen. Ondertussen sluipt Jim ook op de koffers af. Onwetend dat Isabelle de koffers reeds verwisseld had, verwisselt hij de koffers nog eens. Zijn koffer bevat de 500 euro. Na de opdracht doet de groep even een terrasje om uit te blazen. Yvon en Gijs spreken af dat Gijs vanaf nu de pot op zich zal nemen.


Maar zoals eerder gezegd is wanorde troef: de groep wisselt onderling kleren om Pete in verwarring te brengen. Yvonne besluit de plaatselijke jeugd ook in de strijd te gooien en vraagt aan Australische schoolmeisjes of ze Pete een handtekening willen vragen. Ze willigen Yvonnes verzoek in. De spanningen binnen de groep komen nu ook aan de oppervlakte: Gijs heeft een dispuut met Marc-Marie die vindt dat de koffers nog maar eens gewisseld moeten worden. Hij besluit naar Pete te gaan en hem een sigaret te vragen. Na de sigaret opgestoken te hebben, neemt hij zijn eigen koffer terug mee, maar creëert voor Pete de illusie dat diens koffer meegenomen wordt. Na al het hectische gedoe, moet Pete zijn verdachte kiezen. Hij kiest Isabelle wat betekent dat de groep hem heeft kunnen misleiden. Dankzij Jim wordt de pot gespekt met 500 euro, wat het totaalbedrag op 13.750 euro brengt.

Dan is het tijd voor de test. Sander geeft te kennen dat hij een verbond heeft met Gijs. Zo’n verbond houdt een zekere ambiguïteit in: tegelijkertijd werken ze nauw samen, maar op die manier komen ze ook meer over elkaar te weten wat enkel een groei van wantrouwen bevordert. De kandidaten mogen zoals altijd hun verdachte(n) meedelen. Voor de executie van start gaat, wordt het percentage gecontroleerd: ligt het lager dan 39 %, dan moeten 2 mensen vertrekken. Het is opnieuw 39 %, dus er moet maar 1 persoon gaan. De spanning stijgt … Wie zal er moeten gaan? Het is … Yvonne.
Benieuwd hoe alles komende week zal evolueren.
The game continues …