Verslag aflevering 3

Ketenen & kappen!

Molcrazy
Pieter Jan leidt de aflevering in: de kandidaten reizen van Chihuahua naar het midden van Mexico. Hij zegt dat de mol handig gebruikt maakt van het gereedschap dat in de aanbieding is, namelijk handboeien.

Dag 3
Patrick zegt dat het belangrijk is om goed op te letten. Hij verwijst naar Annette die ziek werd en het spel moest verlaten omdat ze de mol niet meer aan het werk had kunnen zien.

Dag 4
Pieter Jan vertelt dat nu Annette uit het spel is, ook haar topito’s en bijgevolg enkele topo-combinaties uit het spel zijn. Hij vraagt zich af of de kandidaten dit realiseren. Ze hebben nog altijd 8 topito’s nodig om 1 topo te maken.
Pieter Jan neemt de kandidaten mee naar een tafel waarop kleurrijke dekseltjes liggen. Onder deze dekseltjes liggen topito’s. Elke kandidaat mag 1 keer roepen om de topito’s die onder het dekseltje liggen, te krijgen. Elke kandidaat rijft er 1 of meerdere binnen.. Pieter Jan geeft de kijker nog mee dat het misschien niet slim is om je topito’s te laten zien: zo komen de andere kandidaten van elkaar te weten hoeveel iedereen er heeft en welke kleuren iedereen heeft. Je kan topito’s niet alleen winnen, je kan ze ook op andere manieren verkrijgen: bijvoorbeeld door ze te ruilen of … te stelen!


De bedoeling van de eerste opdracht is dat de kandidaten samen een zo lang mogelijke zin vormen. Hoe doen ze dit? Ze dragen allemaal 2 borden: 1 bord op hun borstkas en 1 bord op hun rug. Op elk bord staat een woord. De kandidaten moeten zich aan elkaar vastketenen. Per goed gekozen woord, verdienen ze 250 euro.
Het spel begint. Al vrij snel vindt Regina Coen en ze ketent zich aan hem vast. Vervolgens komen ze Edo tegen. Voor hij zich laat vastketenen, doet hij wat raar door uitspraken als ‘ik kan mijn hand niet draaien’ en ‘dat doet pijn’. Even later zien ze Dennis maar ze zeggen niets tegen hem. Dan roept Edo Dennis. Volgens Regina kunnen ze niks met zijn woorden doen maar even later ketent Dennis zich toch vast. Dan zien we ook Dunya en Patrick in het spel komen. Patrick ketent zich direct aan Dunya vast. Volgens hem was het zo dat wanneer je elkaar ziet, je je direct aan elkaar moet vastketenen. Dunya spreekt dit tegen. Wanneer Joris aan de beurt komt, heeft hij nog de keuze uit 2 sets van 2 borden. Hij kiest tussenwoorden omdat hij niet als laatste moet gaan (en tussenwoorden zich niet op het einde van een zin kunnen bevinden). Wanneer hij zijn medekandidaten ziet, doet hij echter raar: het duurt een tijdje voordat hij zich bij hen voegt. Tot slot komt ook Georgina in het spel en ze sluit zich bij de ketting aan. Uiteindelijk vormen de kandidaten deze geldige zin: ‘maar ik zie die mol en het dorp saboteert’. Dit betekent dat ze 2250 euro verdienen (9 maal 250 euro).
Voor opdracht twee zoekt Pieter Jan 2 kandidaten die geen hoogtevrees hebben. Edo en Joris melden zich voor de job aan. De overige 6 moeten zich verdelen over 2 teams. De opdracht speelt zich af in een maïsveld. Op 5 plaatsen bevindt zich geld. Eerst moet team 1 veilige zones creëren, het voorbereidende werk zeg maar. Ze moeten op de 5 open plekken een vlag hijsen. Op de vlaggen staat een cijfer, met name ¼, ½, 1, 2 of 3. Wanneer het geld (500 euro) in een bepaalde zone wordt opgehaald, wordt dit vermenigvuldigd met dit cijfer. De minimumwinst is dus 125 euro, de maximumwinst is 1500 euro.

Wanneer het voorbereidende werk gedaan is – de kandidaten mogen zoveel mogelijk zones veilig stellen tot ze alle zones veiliggesteld hebben of tot ze geëlimineerd zijn -, is het aan team 2 om het geld op te halen. De totale potentiële winst bedraagt 3375 euro. Er zijn 3 jagers die proberen om de spelers te elimineren. Als ze een kandidaat pakken, dan verdwijnt deze uit het spel.
De jagers dragen rode vlaggen bij zich, de kandidaten witte vlaggen. Vanuit hun uitkijktoren kunnen Edo en Joris het hele maïsveld overschouwen. Ze communiceren met de andere kandidaten door middel van portofoons.

Het spel begint! Team 1 – bestaande uit Dennis, Dunya en Georgina – schieten uit de startblokken. Dennis is de eerste die gepakt wordt. Even later wordt ook Dunya geëlimineerd. Georgina hijst de laatste vlaggetjes omhoog. Team 1 slaagt er dus in om alle zones veilig te stellen. Dan is het aan team 2, bestaande uit Coen, Patrick en Regina. De kandidaten mogen eigenlijk niet rennen maar Patrick rent wel. Edo en Joris zeggen dat de groep op hen moet vertrouwen. Regina, Patrick en Coen vinden dan weer dat de mol zich wel eens in het duo Edo-Joris kan bevinden. Patrick begint met het kappen van de eerste vlag. Ook Regina begint iets later te kappen en haalt 1000 euro binnen. Patrick is ondertussen moe en Coen neemt het kappen van hem over. Patrick gaat ondertussen op weg naar het volgende target.
Coen hakt de vlag om en haalt 125 euro binnen. Dan neemt hij het kappen nogmaals over van Patrick. Hij vindt dat Patrick erg traag hakt. Coen haalt hier 1500 euro binnen. Dan wordt Regina gepakt en de verdiende 1000 euro smelten weg als sneeuw voor de zon. Patrick kapt nog een vlag om en verdient 500 euro. Iets later bereikt Patrick de finish en de 500 euro zijn binnen! Coen loopt ondertussen tot de laatste save-zone. Daar wordt hij echter omsingeld en uiteindelijk ook aangetikt. Hij verdwijnt uit het spel, samen met zijn verdiende 1625 euro. De opbrengst van de proef bedraagt dus slechts 500 euro.
Net voor de test aanvangt, wisselen de kandidaten de laatste informatie en weetjes over elkaar uit en noteren dit in hun mollenboekje. Tijdens de test zet Regina 1 joker in, terwijl Joris er 2 inzet. Net voor de executie vraagt Pieter Jan of er iemand al een topo bijeengespaard heeft. Nog niemand heeft dat gedaan dus niemand heeft een vrijstelling. De executie begint:

Regina      GROEN!
Coen      GROEN!
Edo      GROEN!
Dunya      GROEN!
Dennis      GROEN!
Joris      GROEN!
Patrick      GROEN!
Georgina   ROOD …

Georgina moet het spel verlaten … Nog slechts 2 vrouwen en nog altijd 5 mannen. Krijgen we dit jaar nog eens een mannelijke mol? De tijd zal het leren!