Verslag aflevering 4

De reuzenflipperkast

Molcrazy

Na het vertrek van Hans is Anniek een beetje treurig: ze vond hem zo’n fijne Molkandidaat. Ook Dennis had liever gehad dat iemand anders de groep had verlaten, maar het is nu eenmaal niet anders en de groep moet verder met acht.

Carrick-a-Rede Rope Bridge
De kandidaten moeten een wandeling maken over een touwbrug. Aan het einde van de wandeling moeten ze op een briefje de naam van de kandidaat schrijven die volgens hen na de volgende test afvalt. De naam van de kandidaat die het meeste voorkomt, kan 250€ per naamvermelding opleveren als deze kandidaat ook daadwerkelijk afvalt. De kandidaat die het meest vernoemd wordt, krijgt bij de volgende test één goed antwoord automatisch fout gerekend.

Paula wil deze opdracht starten omdat ze het idee heeft dat je als eerste een beetje sturing kan geven aan een opdracht. Ze schrijft de naam van Anniek op. Na Paula is Anniek aan de beurt en zij kiest voor Froukje omdat deze haar boekje kwijt is en sowieso niet veel opschrijft.

Portballintoy Harbour
Er zijn een hoop kisten aangespoeld en de kandidaten krijgen twee sleutelbossen om deze kisten te openen. De 17 kisten moeten op hun plaats blijven liggen en ze hebben 30 minuten de tijd om de kisten te openen. De sleutels mogen echter niet van hun sleutelbos gehaald worden. In de kisten zijn geld en sleutels te vinden. Viviënne en Rick schieten op de sleutelbossen af. Rick vond zich vorige keer afwachtend en besluit ditmaal om een meer actieve rol te spelen en snel de sleutels te pakken te krijgen. Viviënne vindt geld en sleutels maar niemand luistert naar haar. Ze houdt de sleutels en het geld dan maar zelf. Jon wil het geld en de sleutel van Rick. De kandidaten blijven kisten openen. Sebastiaan komt tot het besluit dat Jon, Anniek en Paula niks deden. Samen met Viviënne zorgt hij ervoor dat er 4250€ in de pot komt.

Ook Sebastiaan loopt over de touwbrug en vult aan het einde van zijn tocht een briefje in: hij schrijft de naam van Paula op.

De kandidaten zorgen dat er 7000€ in de pot komt: het saldo bedraagt nu 12850€. Pieter Jan heeft spullen te koop. Hij biedt de kandidaten verschillende pakketten aan. Pakket 1 bestaat uit 8 tenten, 8 luchtbedden, muggenspul en bier. De beginprijs is 3000€. Pieter Jan laat deze prijs zakken tot 2600€, 2300€, 2000€, 1250€ en Dennis wil dit pakket absoluut maar de groep weigert het pakket. Pieter Jan biedt dan pakket 2 aan: 4 tenten en 8 slaapzakken. De prijs gaat van 2500€ over 1800€ tot 1100€ maar ook dit pakket slaan de kandidaten af. Uiteindelijk is pakket 3 aan de beurt: 3 tenten, whisky, een gitaar, 2 zaklampen, 3 slaapzakken en WC-papier. De prijs gaat in dalende lijn: 2000€, 1900€, 1800€, 1700€, 1600€ en wordt uiteindelijk voor 1500€ verkocht. Dennis vindt deze veiling echt frustrerend: ze betalen nu meer dan ze voor pakket 1 betaald zouden hebben én krijgen minder. Daarna komt Pieter Jan met persoonlijke spullen op de proppen. Hij biedt de kandidaten de kans om hun rugzakken terug te kopen. Telkens twee rugzakken voor 1000€. De kandidaten gaan hier niet op in en kopen alleen pakket 3 voor 1500€ waardoor de pot op 11350€ komt te staan.

Nadat Viviënne haar weg afgelegd heeft, vult ze de naam van Sebastiaan in. Dennis schrijft dan weer de naam van Viviënne op.

Nu de kandidaten over weinig accommodatie beschikken om de nacht door te brengen, willen Anniek en Froukje gaan liften. Anniek heeft nog nooit gekampeerd en geeft de voorkeur aan luxe-vakanties.

Het is tijd voor de Stanley’s Field Flipper competitie. Er is een reuzenflipperkast nagebouwd op een heuvel. De kandidaten moeten een enorme bal de heuvel afduwen. Onderweg vindt de bal obstakels op zijn weg in de vorm van hooibalen. Elke beurt mag er een hooibaal verplaatst worden. Onderaan de heuvel komt de bal in een vakje terecht. Het cijfer van het vakje geeft aan hoeveel geld er verdiend wordt. Een zwart cijfer levert geld op, een rood cijfer betekent dat er geld uit de pot gaat. Er kan gespeeld worden voor 50€, 100€, 150€ of 200€. Als de kandidaten bv 100€ inzetten en de bal komt in een vakje met een zwarte drie terecht, dan verdienen ze 300€ voor de pot.

Froukjes bal rolt meteen in een 0-vakje: niets gewonnen, niets verloren. Anniek speelt voor 100€ maar rolt in de 0. Paula verliest 500€. Dennis wil een rand van hooibalen bouwen rond het rode -5-vakje zodat ze minder kans hebben om geld te verliezen. Sebastiaans bal lijkt buiten het speelveld te rollen, maar komt uiteindelijk keurig terecht … in het rode -5-vak. Dit betekent dus 1000€ uit de pot. Ook Dennis verliest 1000€ uit de pot. Rick zorgt ervoor dat er eindelijk wat geld gewonnen wordt, met name 200€, en ook Jon verdient 100€. Viviënnes bal kost de pot uiteindelijk nog 450€. Sebastiaan begrijpt niet waarom Viviënne haar bal via de middelste regionen van het speelveld stuurde. De kans op verlies is daar immers groter. De groep wint 300€ maar verliest 2950€. Er gaat dus 2650€ uit de pot die op 8700€ terecht komt.

Tot slot leveren ook de andere kandidaten hun briefje in na de wandeltocht. Rick schrijft Paula’s naam op en ook Froukje opteert voor Paula. Jon kiest dan weer voor Dennis.

Pieter Jan meldt dat de kandidaten de kans hebben om elkaar deze nacht beter te leren kennen. Er vinden één-op-één gesprekken plaats tussen Viviënne en Anniek (die een pact met Viv wil sluiten), Froukje en Dennis, Sebastiaan en Paula, en Jon en Rick.

Dag 7
Anniek heeft goed geslapen in de tent. Sebastiaan heeft ‘breaking news’: er is geld gestolen uit de pot. Hij heeft zijn broek, waar het geld in zat, deze nacht onbeheerd achter gelaten. Voor Dennis zijn er drie scenario’s mogelijk: 1) de mol steelt het geld, 2) Sebastiaan heeft het geld verbrandt of 3) Sebastiaan wil zichzelf verdacht maken en heeft het geld in zijn broek verstopt. Hij twijfelt tussen scenario’s 2 en 3. Sebastiaan wil de pot doorgeven aan iemand anders maar Viv vindt dat Sebas maar moet bewijzen dat hij de pot goed kan beheren. Rick vindt het een lage streek om zo de verdenking op je te leggen of een spelletje te spelen.

Na de test en voor de executie gaat Pieter Jan in op het gestolen geld. Er zit nog slechts 2850€ in de pot wat betekent dat er 5850€ verdwenen is. Dan gaat hij over tot de bekendmaking van de naam die het meest op een briefje werd geschreven: Paula. Als Paula afvalt, levert dit de pot 750€ op. Pieter Jan tikt Paula’s naam in en het scherm kleurt … ROOD. Paula moet vertrekken en er blijven nog 7 mensen over: 6 kandidaten en 1 mol …