Hints & TheorieŽn

Aflevering 1

Hints

Hints in de serie

Lees hier meer over  op het forum en discussiŽer mee!

1. Grote Street: een bord langs de weg in Adelaide- verwijzing naar Jim de Groot?

2.Verliezer in rood (mogelijke hint gevonden door Z-man):

Op het kasteel in Lisse komen alle kandi's 1 voor 1 aan. Er is een interviewtje met de kandi's waarin een aantal dingen worden gevraagd. Bij elke kandi wordt ook de vraag gesteld waar het publiek hem of haar van zou kennen. Hierbij worden bij alle kandi's beelden getoond van hun tv verleden. Wat daarbij opvalt zijn de kleuren in deze beelden. Bij bijna alle kandi's heeft rood (of rode accenten)een centrale rol (rood staat m.i. voor afvaller).

Dit zijn de beelden:
1) Jim -> hij heeft een rode poncho aan bij een optreden met z'n vader
2) Yvonne -> rode streep onder 'Het Pleidooi' en boven haar naam
3) Marc-Marie -> geen rode kleur te ontdekken, hij heeft een bruin gestreepte badjas aan en zit tussen boomstronken
4) Yvon -> Ze heeft een rood jasje aan
5) Roeland -> Hij staat op een groen grasveld met juichende mensen om zich heen
6) Sander -> hij is aan het werk in een rode studio
7) Gijs -> De leader van Typisch 90 wordt getoond (rode letters) terwijl hij dit programma niet eens noemt. Daarna komt er nog een beeld van gijs met een rode achtergrond
8 ) Isabelle -> Rode achtergrond van in de studio van TMF
9) Lottie -> Ze heeft een rode jas aan (weliswaar in een groene vallei)
10) Victoria -> haar opvallende rode haren

Er zijn 8 kandi's waar rood in de beelden voorkomt. Dit zijn de kandi's die afvallen.
Degene waarbij geen rood te ontdekken valt, zijn Roeland en Marc-Marie.
Bij Roeland is de overheersende kleur groen en staan er juichende mensen om hem heen (Winnaar).
Bij Marc-Marie is de overheersende kleur bruin (de kleur van een mol)
Bij Lottie zie je eerst een heleboel groen (van de vallei) en daarna komt ze close-up in beeld met haar rode jas (Verliezer)

3. Lisse en de Keukenhof.
In de aflevering wordt prominent aandacht besteed aan Lisse en de Keukenhof.
Dit is het startpunt van de serie, alsmede waar de kandidaten elkaar voor het eerst (voor wie is de mol) zien.
Ook op de .nl site wordt veel aandacht aan het slot waar de bijeenkomst plaatsvindt, Landgoed Keukenhof te Lisse, besteed.
 
Op de .nl site staat:
"De eerste kennismaking van de kandidaten is op het Landgoed Keukenhof in Lisse. Het landgoed is gebouwd op de oude strandwallen en de daartussen gelegen veenweide gebieden. Het totale landgoed omvat ca 220 ha grondgebied. Oorspronkelijk gesticht als groot woonhuis in 1641 door de heer Adriaen Martensz. Block, die zijn kapitaal vergaard had als Commandeur der Verenigde Oost-Indische Compagnie.

In 1861/62 werd het huis door de familie Van Pallandt verbouwd tot zijn huidige verschijningsvorm, naar een ontwerp van de architect Saraber. In 1857, is de Engelse landschapsstijl ingevoerd naar ontwerp van de heren J.D. en L.F. Zocher."

Op de site van de ontmoetingslocatie staat het volgende:
"In de ďBlauwe SalonĒ is nog de fraaie 16de-eeuwse gemarmerde schouw met Ionische en Korintische pilasters, gesneden friezen en als boezemstuk een stilleven van Van Beyeren. De schouw wordt bekroond door initialen, waarin men niet zonder moeite de letters HVH en JG onderscheidt, de letters van Hendrik van Hoven en Johanna Groenhout, omstreeks 1690 de eigenaars van Keukenhof. Zulke puzzels voor de bezoekers waren toenmaals zeer in trek . Boven de deuren zijn de schilderijen van Benjamin Cuyp, ďKerstnachtĒen ďDe Weg naar DamascusĒ.

Verder gevonden:
Midden in de Napoleontische tijd (1809) werd het landgoed Keukenhof eigendom van de schatrijke patriciŽr mr. Johan van Steengracht van Oostcapelle , ambachtsheer van Oosterland, Sint Jansland en Oosterstein, een kunstzinnig man met een fraaie kinstverzameling. Van 1816 tot 1841 was hij directeur van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen te Den Haag, het zogenaamde Mauritshuis. Na deze aankoop heeft deze eigenaar het landgoed meerdere malen uitgebreid. Na zijn overlijden werd zijn dochter jonkvrouw Cecilia Marie , gehuwd met Anne Adriaan baron van Pallandt, eigenaresse van het landgoed. Het echtpaar wilde huis en tuin verfraaien en in 1857 nodigden zij de toenmalige beroemde tuinarchitecten J.D. en L.F. Zocher uit om een ontwerp te maken. De vijvers zouden diep en breed uitgegraven worden tot dicht in de omgevinf van het huis Keukenhof. het huidige kasteeltje.

Het kasteel is dus eigendom geweest van ene mevrouw Marie. Dit zou dus een hint naar Marc-Marie kunnen zijn.

Verder blijkt dat Jim de Groot vlakbij Lisse gewoond heeft
In de buurt van Lisse bevindt zich het dorpje De Engel- mogelijkerwijs een hint richting Sander de Heer?

Kaartje van Lisse


4. Pasta Palace
In de serie komt vrij prominent in beeld waar men die avond eet, namelijk Pasta Palace' in Adelaide.
Dit zou een referentie kunnen zijn aan het feit dat Marc-Marie tijdens de liegen en potten opdracht eerder in Lisse het gerecht 'Spaghetti Blue Sky' noemde.Het gerecht blijkt te bestaan
 Maar dit lijkt totaal niet op de beschrijving die Marc-Marie in de serie gaf.
Ook Lottie noemde een pastagerecht als datgene wat ze zou koken voor de groep kandidaten , namelijk pasta pesto. (beide waren gelogen).
Dit zou tevens weer verband kunnen hebben met de Keukenhof

Het restaurant blijkt vlak naast 'Victoriastreet' te liggen in Adelaide:


5. Mr(s) X
Deze foto is genomen vlak voor Angela in beeld komt op Kangaroo Island.
Wellicht komt de Mol naar haar toelopen?
NB. Kangaroo Island zou mogelijkerwijs op Roeland kunnen slaan (Roo-land)


6. Intro Yvon Jaspers met landkaart
Mogelijkerwijs is het de landkaart van Sachalin, een eiland boven Japan (Rusland: verwijzing naar Victoria?). Als het Sachalin is, dan wijst Yvon een stad aan, genaamd Korsakow. Meteen hierna verwijst Yvon naar 'Hints'.


7. Vreemde vogels
In dit topic staat het geluidsfragment te horen op MP3, ook omgekeerd- alsmede een geluidsfragment van 'Bullet the Blue Sky'van U2- de tune waarop het gefluit lijkt.

Het gefluit van de vogels bij de executie in aflevering 1 is opvallend.
Zelfs zo opvallend dat er wellicht de melodie van Bullet the Blue Sky van U2 in te horen is, dus. Dit zou een hint naar Marc-Marie kunnen zijn vanwege zijn gerecht 'Spaghetti Blue Sky'.

*** Songtext van Bullet the Blue Sky van U2*** :

"In the howling wind comes a stinging rain
See them driving nails
Into the souls on the tree of pain
From the firefly, a red orange glow
See the face of fear
Running scared in the valley below


Bullet the blue sky
Bullet the blue sky
Bullet the blue
Bullet the blue


In the locust wind comes a rattle and hum
Jacob wrestled the angel
And the angel was overcome
You plant a demon seed
You raise a flower of fire
See them burning crosses
See the flames higher and higher


Bullet the blue sky
Bullet the blue sky
Bullet the blue
Bullet the blue


(Yeah...alright)


So this guy comes up to me
His face red like a rose on a thorn bush
Like all the colors of a royal flush
And he's peeling off those dollar bills
Slapping ;em down
One hundred, two hundred
And I can see those fighter planes
I can see those fighter planes
Across the mud huts where the children sleep
Through the valleys and the quiet city street
We take the staircase to the first floor
We turn the key and slowly unlock the door
As a man breathes into a saxophone
And through the walls we hear the city groan
Outside it's America
Outside it's America


[Spoken part follows]


So I'm back in my hotel room with Johnnie Coltrane and the love supreme. In the next room I hear some woman scream out that her lover's turning off, turning on the television. And I can't tell the difference between ABC news, Hill Street Blues, and a preacher on the old time gospel hour stealing money from the sick and the old.

Well the God I believe in isn't short of cash, mister.

I feel a long way from the hills of San Salvador, where the sky is ripped open, and the rain pours through a gaping wound...pelting the women and children...pelting the women and children...

...who run...who run...into the arms...of America "

                   *****

In het vogelgezang kan de volgende notenvolgorde worden herkend:
E-E-F-Es(=Emol)-D

Omgekeerd wordt dit:

D-Emol-F-E-E

Vrij vertaald: De mol V.

Dit kan betekenen: De Mol Victoria
of
De mol Vijf (Romeins cijfer).


Op deze site kan je het geluid horen van de Bown Pigeon/ Brown Cuckoo-dove - een Australische vogel die een geluid maakt dat het meest lijkt op het geluid uit de serie.

Lees hierover meer in het topic 'Fluiten Aflevering 1 '


8. Drie Mollen 1818
Marc-Marie draagt een shirt met opvallend 18 erop en ook 1881 en 81 (spiegelbeeld ťn omgekeerde van 18). Deze site begint (afl.1) met "Drie mollen, ..." want er zijn drie mollen in de kamer. Koffiebranderij "de Drie Mollen sinds 1818" (www.driemollen.nl) is opgericht in 1818

Bovendien is de M de 13e letter uit het alfabet, en dit is de 5e Mol
13+5 = 18 - Dit zou dus naar Marc-Marie wijzen.
 
9. De echo's
In de aflevering waren op bepaalde momenten echo's te horen.
O.a. vermeldt Victoria dat het ongetwijfeld een 'hel' wordt waarbij een echo te horen is. Mogelijk zou dit kunnen slaan op Lottie Hellingman

10. Lisse en Heereweg
Vlakbij Lisse bevindt zich het plaatsje Engel (Sander presenteert het programma : 'De Heer zij met U 'op zondag).
De weg die van Engel naar Lisse leidt heet deHeereweg.
Die weg loopt centraal door Lisse heen (langs een cathedraal die Agatha heet). Zou dus een verwijzing naar Sander de Heer kunnen zijn.


Lisse heeft in het wapen een leeuw. Dit zou ook verband kunnen houden met ťťn van de kandidaten eg:
- Yvonne en Lottie, allebei sterrebeeld Leeuw
- 'Rocky over the Rainbow', genoemd in de intro van Jim. Dit is een combinatie van 'The Wizard of Oz' en 'The Rocky Horror Picture Show'. De Leeuw speelt hierin een prominente rol.
Gijs Staverman speelde een gastrol bij de vertelling hierin.


Er bestaat ook een bloem genaamd Belle-de-Lisse. Als anagram zou dit een verwijzing naar Isabelle kunnen zijn.


11. Lisse, de VOC, AustraliŽ en IndonesiŽ

November 1605 vertrok het schip de Duyfken onder bevel van schipper Willem Jansz. vanuit Bantam op Java en voer via Banda naar de zuidkust van Nieuw-Guinea. Aan het begin van wat later de Torres Straat genoemd werd dacht Jansz. voor een nauwe baai terecht te zijn gekomen en hij verlegde zijn koers naar het zuiden waardoor hij zonder het te beseffen terecht kwam in wat later de Golf van Carpentaria zou gaan heten aan de noordkust van AustraliŽ. Zonder het te weten, waren Willem Jansz en zijn mannen de eerste Europeanen die voet op Australische bodem hadden gezet..
Zo werd het vijfde werelddeel, AustraliŽ, ontdekt en grotendeels in kaart gebracht door de Nederlanders. Dit gebeurde in opdracht en op kosten van de Verenigde Oostindische Compagnie die in 1602 was opgericht.
De Batavia is vergaan voor de westkust van AustraliŽ, en heeft een eigen afdeling in het Western Australian Maritime Museum in Freemantle.

12. De "V"

Zie sectie over fluiten.
Met de tonen die gefloten werden door de vogels zou 'FEE' gespeld kunnen worden. Jim maakt enkele malen dit V- gebaar.
1. Fonetisch uitgesproken V? Mogelijkheden:
- V van Victoria
- V als winnaarsgebaar (Victory)
- V als vredesgebaar (mogelijke referentie aan John Lennon)
- Romeinde getal 5 - de vijfde Mol.


2. Fee- als in het sprookje
3. Fee, engels voor bedrag dat betaald moet worden, prijs.

Nb ook in aflevering 2 en 4 komt dit gebaar terug.

Aflevering 2

1. Biermerk Victoria
In 1 van de tonnen (bij de tonnen-open opdracht) zit het biermerk Victoria.
De kandidaten bevinden zich vlakbij de staat Victoria (een belangrijke wijnstaat van AustraliŽ) en Victor Harbor.


2. Grant's whiskey
Op het strand wordt de groep een gitaar en een fles whiskey geschonken.
De fles is van het merk Grants (hint naar Jim de Groot).
De baai waar men slaapt heet Hanson Bay.
Jim Henson is erg bekend van de muppetshow
Jim Hanson is een bassist die Country en Westernmuziek speelt.


Zowel nummer 1 als nummer 2 kunnen verband houden met de muzikale hint van Bon Jovi, waarin gezongen wordt :'This bottle is my only friend'.
3. Percentages 34% en 39%

Theorie o.b.v. genoemde percentages: veronderstellende dat Yvonne in 2005 48 wordt.

Isabelle: 33
Roeland:  33
Jim:      33
Sander:   30
Lottie:   30
M.M.:     39
Yvonne:   48
Yvon:     32
Yvonne:   48
Victoria: 25
Gijs:     39

opgeteld levert dit 342/10= 34 als gemiddelde leeftijd.  Dit zou op de 34 % kunnen wijzen.
Je zou ook uit kunnen gaan van 39 (Gijs en Marc-Marie) als de leeftijd die de mol in 2005 zal hebben.Als je de exacte leeftijden van de kandidaten optelt kom je op het volgende overzicht:

Isabelle: 04/04/1972 4+4+1+9+7+2=27
Roeland:  18/04/1972 = 32
Jim:      26/08/1972 = 35
Sander:   01/03/1975 = 26
Lottie:   07/08/1977 = 39
M.M.:     21/12/1966 = 27
Yvonne ?
Yvon:     20/03/1973 = 25
Victoria: 19/12/1980 = 31
Gijs:     23/03/1966 = 30

In dit overzicht zou 39 een hint naar Lottie kunnen zijn. Hetzij als Mol hetzij als winnaar, die het meest over de Mol weet.

Aflevering 3


1. 358 /853 /538

In de aflevering komen deze cijfers geregeld terug.

1.  358 = nummer van tram waarvoor Angela stond
De tram stond mogelijk  op Victoria Square in Aidelaide

2. Als Isabelle zich aan de afspraak houdt krijgt ze 5 juiste antwoorden.
- Er worden in totaal 3 mensen ingelicht over De Mol.
- Er zijn 8 postzakken.

3. Eerst kreeg Yvon een aanbod voor 5 goede antwoorden bij hulpol spelen.
Jim kreeg vervolgens een aanbod voor 3 goede antwoorden, en Isabelle  tenslotte zou 5 antwoorden goedkrijgen : 5-3-5 ( 5+3=8 )

Dit zou een hint kunnen zijn naar Radio 538/ Ruud de Wild en dus Sander de Heer.2. Vogels/ Vleugels
Ook de vogels lijken een rode draad in deze serie.
In deze aflevering komen o.a. voor:

Vogels, vleugels
* Jas van Marc-Marie (mogelijk PallMall logo?)
* Shirt van Isabelle: hierop staat "Airborne"
* Opmerking van Jim over Pino ('in het grote blauwe pak met ieniemienie) 
- Mogelijk analoog aan de muzikale hint mijnheer de uil / oogjes dicht en snaveltjes toe(fabeltjeskrant).

3. Sandergrove
Op het lijstje van de plaatsen in de trein komt de naam Sandergrove voor.
Echter dit lijkt een erg voordehand liggende hint.

4. Ontbrekende letters
Op het lijstje van de plaatsnamen kloppen twee namen niet:


Mangkita moet Nangkita zijn (N ipv een M)
Toopermang moet Tooperang zijn (M teveel)

Lees hier meer over in dit topic

Aflevering 4

1. Naambordjes bij de koffertjes opdracht

De volgorde waarin ze in de serie in beeld komen:

Sander: 15-6 OF
Isabelle: 10-21-12-12-9-5 JULLIE
Lottie: 7-5-5-4 GEEN
Jim: 8-9-5-18 HIER
Gijs: 22-15-15....... VOO (...R?...)
Yvon: 19-15-13-19 SOMS
Victoria: 26-25-14 ZIJN
Yvonne 23-5-12 WEL
Marc-Marie: 3-12-15-21-19 CLOUS

Dat word dus:
HIER ZIJN VOO JULLIE GEEN CLOUS, OF WEL SOMS.

De R is de 18e letter in het alfabet. De R ontbrakt bij de zin HIER ZIJN VOO JULLIE GEEN CLOUS, OF WEL SOMS.

Opvallend is dus het ontbreken van de letter r.
Bovendien stelt zich de vraag waarom Victoria op nummer 3 moet om de zin kloppend te maken.

Mogelijke hints naar
1. Lottie Hellingman(geen r in haar naam als enige kandidaat)
2. Victoria (als enige geen r in haar achternaam)
3. Gijs - werkte bij Veronica, VOO, Veronica Omroep Organisatie

2. Roze konijn
Er komt een aantal maal nogal prominent iemand in een groot roze konijnenpak langs.

Vraag is of hier een hint in zit.
Zo bestaat er bijvoorbeeld 'Pink Rabbit Productions'.
Zij lijken o.a. Scifi tv te produceren. Scifi kan gelijk staan aan fabeltjes (fabeltjeskrant uit de muzikale hint van aflevering 3).

Zou misschien kunnen slaan op Sander die in de Chinese atstrologie geboren is in het jaar van het konijn

3. Het getal 45 (=9?)
Het getal 45 komt een paar maal terug in de aflevering
1. op de muur bij Angela bij de line-up van de koffertjes-opdracht
2. in de line-up bij de kandidaten zelf .

Op plaats 4 en 5, die af lijken te wijken van de rest van de reeks qua kleur/ grootte staan Jim en Gijs.
Als je 45 = 4+5 optelt krijg je 9.
Dit getal komt uit de bus bij diverse andere getallen die in de serie voorkomen
- Afl 1: Shirt van Marc-Marie 1881 (zie: de drie Mollen bij hints in afl 1)
1+8= 9
- Afl 4 : Het parcours van de truckopdracht is 423 meter, en 4+2+3 = 9
- Afl 4: De ontbrekende letter "R" op de politiebordjes. Dit is de 18e letter in het alfabet (dus weer 1+8=9)
 
De line-up zou tevens verband kunnen houden met de hint op de .nl site over Keyser Soze. In de film 'the usual suspect'komt ook een Keyser Soze voor.
Lees hierover meer op de Hints op de .nl site pagina

4. Muziek bij truckopdracht
De muziek  tijdens de truckopdracht is van “Van Helsing”. Dit zou een hint naar Lottie kunnen zijn (analoog aflevering 1: de echo bij Victoria: "Het wordt een hel!" )
Op de vrachtwagen stond het getal 28.

5. Deur bij binnenkomst bij de test
Lottie komt bij het stemmen door een andere deur (rechts) en de rest door de deur links

6. Ontbrekende letters
Zie hint 1: de letter R ontbreekt bij voor
In aflevering 3 kloppen er twee letters niet bij de plaatsnamen op de lijst:
- Mangkita moet Nangkita zijn (N i.p.v. M)
- Toopermang moet Tooperang zijn (1 M teveel)
Twee maal een M dus.
 
Op de groene kaart van Kangaroo Island (aan het begin van de aflevering bij het AustraliŽ kaartje) staat St. Vicent in plaats van St.Vincent.

Ontbrekende of juist te veel zijnde letters zouden dan M M N R zijn. Lees hier meer over in dit topic

7. Namen van de kandidaten
De namen van de kandidaten lijken in de afleveringen terug te keren.
Afl 1: een verkeersbord met 'Grote Street' (Jim de Groot)
Afl 2: Victoria bier
Afl 3: Sandergrove
Afl 4 : een uithangbord in de Mall met 'Gijst' erop.

Uitzondering tot dusverre lijkt Jim aangezien het zijn achternaam betreft, en deze niet letterlijk in de serie te zien is ('Grote street').

Aflevering 5

1. Ontbrekende letters:

In de taxi hoor je een piep. In morse (zie muziekhint):  .  = E
Deze piep is te horen tijdens het moment dat Marc Marie het woord 'te' zegt = T
Art(s) school: S
C van controlroom staat op verkeerde plaats in plattegrond:   C ( als I C niet goed is en I B moet zijn)

2. 17
In de taxi van Marc-Marie en Sander (Yellow Cab) komt prominent het volgende getal in beeld: 132227
Als je dat optelt kom je uit op 17. De kandidaten zaten op de 17e verdieping in deze aflevering, in hun hotel.

3. Double Blue's
De bijnaam van de football club waar de zangers moesten zingen is 'Double Blue's '. Lottie heeft gespeeld in een tv serie genaamd 'Blauw Blauw'.

Aflevering 6

1. 38%
Als er 38 procent op het scherm verschijnt, is iedereen verrast, behalve M-M. Hij strikt zijn veters. Wist hij al dat er 2 afvallers zouden zijn?
Volgens Angela is M-M niet de aangewezen persoon om de pot bij te houden. Angela.

2. WIDM op tv
Yvon kreeg een oude WIDM aflevering te zien, van de eerste serie in AustraliŽ. Wellicht is dit een hint.


3. Lourdes
Marc-Marie had het over Lourdes. Wellicht is dat een verwijzing (misschien dan) naar Bert Visscher, die een show had: "Nee, dan Lourdes" - dit gaat Bert een 9-baan bouwen (zie eerdere referenties naar getal 9).
Marc-Marie had het erover dat hij liever Lourdes had, dat is ong. hetzelfde als: "Nee, dan Lourdes.

4. Dagboek
In het dagboek van de Mol staat: "...ik vind wel dat mijn medespelers niet zo goed opletten. En dat terwijl ze er bovenop zitten."
Dit heeft hij ook op het fotootje van Jim gezet - en dat is de foto is waar hijzelf (Marc-Marie) op staat.


5. Lacoste
Marc-Marie draagt een hoedje met het merk Lacoste waarvan het symbool een krokodil is.6. Vliegtuig
Op de officiŽle site staat: 'is het een vogel? is het een vliegtuig? Nee, het is...'. Dit zou kunnen verwijzen naar 'Let's twist again van Chubby Checker'.
daarin wordt gezegd:
'is it a bird,no
is it a plane, no
is it a TWISTER, yeah'

Verder staat er in de text van dit nummer:
'a round and a round and a up and down we go again '
Sander beschreef Lotties uitleg over de vliegtuigstunt soortgelijk;
rond en nogmaals rond en dan naar beneden.

Ontbrekende letters
Op de plattegrond v AustraliŽ zie je staan Maree op de screenshot
terwijl het MaRRee is met twee r-en     ->     RAflevering 7

1. Ontbrekende letters (vervolg)
In het dagboek van de mol staat: 'En het fietsten, tja het fietsen'-> T

Tot nu toe de volgende letters die ontbraken of teveel waren:

Afl 3:
Mangkita moet Nangkita zijn --->       M
Toopermang moet Tooperang zijn --->      M
Gulf St. Vicent moet Gulf St. Vincent zijn ---> N ontbreekt - mogelijk koppelteken?

Afl 4:
VOO ipv VOOR bij de aanwijzing op de borden ---> R
mogelijk: ZYN ipv ZIJN ->   I J

Muzikale hint 4: Morsecode ---> A en C // B e my number two

Afl 5 :
In de taxi hoor je een piep. In morse (zie muziekhint):  .  = E
Deze piep is te horen tijdens het moment dat Marc Marie het woord 'te' zegt = T
Art(s) school: S
C van controlroom staat op verkeerde plaats in plattegrond:   C ( als I C niet goed is en I B moet zijn)
  

Afl 6
Op de plattegrond v AustraliŽ zie je staan Maree op de screenshot
terwijl het MaRRee is met twee r-en         R

Afl 7
In het dagboek van de mol staat 'fietsten' ipv fietsen : T

2. Getal 9
Het getal 9 keert weer terug (zie hint afl 1 (1881) en afl 4 (45, 4+5)  o.a., dit maal op de broek van Marc-Marie:


Ook komt het terug in de serie:
Angela zegt al in het begin filmpje: 'Er zijn nog
vijf kandidaten, waarvan  vier mollen.'
--> 5+4= 9

3. Mollogo
Lottie bekijkt onder water de laatste foto. Van deze foto is in eerste instantie de achterkant te zien met het WIDM-logo, de foto wordt ongedraaid - en blijkt van Yvon te zijn. Wellicht is dit dus een hint naar Yvon.

4. Vogels / Haan
Ook in deze aflevering keren de vogels volop terug. Hetzelfde fluiten als bij de executie van aflevering 1, en ook zien en horen we frequent een haan. De haan was het symbool van de Vara (Jules Unlimited- Lottie)

5. Gelach bij test
Bij de tests is iets heel raars te horen bij de verdenkingen, wat lijkt op een lach. en is rechts te horen.

Het is te horen bij de flashbacks van:
MM door Isabelle,
Yvon door MM,
MM door Yvon,
Lottie door Sander

Lottie had geen flashback in haar test.

Je kunt hier het geluid beluisteren.Aflevering 8

1. Terugkeer van het getal 9 / 18:81
Wederom speelden getallen in deze aflevering een grote rol.
Bij de vliegeropdracht (opdracht 1) passeerden de volgende getallen de revue:

Die eerste was 154 graden en 35 meter. De tweede was 242 graden, samen met 19 meters tien.

Als je 154 optelt krijg je 10 = 1. 35=8. =18
Tel je die andere op: 242 = 8, die meters = 1 = 81

18:81

Dit zou wijzen op Marc-Marie als Mol.

2. Combinatie diverse hints >> HindoeÔsme
Godzilla ziet er zo niet uit; het is in werkelijkheid Rangda. Dit is een heks en een van de negen (!) gedaantes van Durga de godin van de dood en vrouw van Shiva de god van de dood. In de legendes vecht zij tegen Barong.

Er zijn heel veel tips/hints die wijzen naar zaken uit het hindoeisme (oorspronkelijk uit India maar ook in Bali) en hekserij/magie.
Het is een ingewikkeld verhaal dus pin me niet vast op details ,maar in ieder geval :

muzikale hints:
- 'Elevation' (verheffing, opstijgen)
- 'uil fabeltjeskrant' heks verandert soms in uil
- 'unfinished sympathy': oneindigheid is heel belangrijk in hindoeisme, denk o.a. aan reincarnatie. Sympathy betekent ook bezwering (beheksing). In de legende ontstaat het gevecht door een gestolen boek met toverspreuken en heeft ook te maken met verliefdheid die overgaat en een moeder en haar zoon
- 'never say goodbye': reincarnatie/wedergeboorte het terugkomen van gijs
- 'bycicle' : kan wijzen op het eeuwig ronddraaien (cycle)
- 'body and soul': geest en lijf zijn gescheiden volgens hen
- 'both sides now': de geest heeft twee kanten
en iīm not in love
 
Carnaval en met name Halloween komt schijnbaar ook oorspronkelijk hiervanuit, misschien verklaart dat het roze konijn
Shiva is ook afk. voor Sattelite Home Improvement Vieuwers Act en al zoekend bleken de getallen van de vlieger coordinaten 35 154 etc. terug te komen op de website van met het oog zichtbare satellieten

Maar naar wie verwijzen de hints :
1.Marc Marie, als zou hij shiva zijn als god van de vernietiging,dood en wedergeboorte
- vleugels op zijn trui
- getal negen
- in een van de eerste afleveringen heeft hij een shirt van indiaas kledingmerk aan
- later een met sweet rice de goden worden met sweet rice vereerd
- lege schoen is symbool van de dood denk aan kunstwerk blue sky
- shiva heeft een steen in zijn hand. bij de komopasopdracht MM ook
opmerkingen vam MM als carnavalsstoker, is die godzilla jouw vriendin, je moeder
- in het intro vliegt hij naar de hemel
- spiraal op zijn blouse is ook symbool van magie en angela zegt ze draaiden allemaal  rondjes om elkaar heen. Shiva heeft 2 oorringen, 1 van spiraal en 1 van krokodil denk aan petje MM met krokodil
- hij kijkt in een spiegel
- hij fietste

2. Lottie :
-Het oog wat ze voor zichtzelf tekent kan wijzen op het boze oog wat de heks ook heeft
- musical eindeloos
- ze fietste

De keukenhof was in juni het toneel van een fantasy,magie,gotic manisfestatie misschien vandaar de locatie.
De stal in abcoude zou een hint naar de heilige koe kunnen zijn.