Theorieënoverzicht

 


Geen zin om zelf het hele forum door te spitten op zoek naar theorieën? Geen probleem! Elke week zorgen we ervoor dat je alle theorieën hier terug kunt vinden in een handig overzicht. Mist er een theorie die hier absoluut thuishoort? Stuur dan een pm naar Starlight.

Aflevering 9

De aflevering heette “Finalist”. Olcay is de enige die dit woord hardop uitspreekt tijdens de aflevering. (x) Of is het toch een hint naar Jan die tijdens beide opdrachten als laatste aankwam? (x) Of naar Ruben die als laatste de test maakt? (x)
In opdracht 2 vraagt een omstander  “What do you want to find?”. Direct hierna komt Jan in beeld. Moeten we hem vinden? (x)Heeft Jan als mol 2 puzzelstukjes omgewisseld in opdracht 2? (x)

Aflevering 8

In aflevering 1 verwees de hint van Ruben naar een standbeeld van de Beatles bovenop een heuvel  genaamd “Kok tobe”, dat “groene top” betekent. Een verwijzing dat Ruben als mol altijd groen krijgt? (x)

Eén van de bonusnummers in de car-aoke opdracht was Piano Man. Ruben speelt piano. (x)

In verschillende afleveringen zijn er mogelijke aanwijzingen naar Magere Hein of de dood te vinden; een hint naar Ruben Hein? (x)
Er zijn al meerdere keren speelkaarten in beeld gekomen met een J erop, zoals de hartenboer en de joker. Een hint naar Jan? (x)De zogenaamde “schaakhint” valt ook naar Jan uit te leggen. De koning stond verkeerd op vakje D1, en op de landkaart in aflevering 1 lag Kiev in vakje D1. Wie van de overgebleven kandidaten bevond zich in Kiev? Jan. (x)
Het koor in opdracht 1 leek “Molcay” te zingen. (x)

In de car-aoke opdracht had Olcay het nummer “Hello” van Adele in haar playlist staan, wat begint met “Hello, it’s me”. Is Olcay dus de mol? (x)

Bij de finish van de raftopdracht hing een Turkse vlag. Olcay heeft een Turkse achtergrond.(x)

Wijzen alle cirkels en rotondes die op het NOS-logo leken misschien eigenlijk gewoon naar de O van Olcay? (x)

Aflevering 7

De aflevering heette “Schijn Werper”: Simone Weimans? (x)Simone staat elke week in de groepsfoto op de plek van de afvaller. (x) (x)Simone zat in opdracht 3 in de groene wagon, een hint dat zij altijd een groen scherm krijgt?
(x)

Aflevering 6

Stine bevond zich in de hotelkamer die in MolTalk: The Kick-off werd getoond bij een quizvraag over welke kamer niet in het rijtje thuishoorde. Is dit een hint dat Stine niet bij de overige kandidaten hoort en dus de mol is? (x)De kamernummers 86 en 82 zijn zichtbaar tijdens sfeerbeelden van de hotelopdracht. Een hint naar de geboortedatum van Ruben, 8-6-1982?  (x)
In de leader zijn met wat fantasie de letters M, O en L te lezen vlak voor Simone in beeld komt. (x)Er zijn regelmatig shots te zien van cirkels en rotondes die lijken op het logo van het NOS-journaal. Is dit misschien een hint dat journaallezeres Simone de mol is? (x)


Tijdens de executie houdt Simone met haar vingers haar neus omhoog. Probeert ze hiermee een mol uit te beelden? (x)Simone gebruikt vrijwel elke aflevering het woord "hoor" of "horen" vaak. Daarnaast is ze al het hele seizoen slecht in communicatie over de porto en hoort of luistert ze vaak niet. Bovendien is de naam Simone afgeleid van het Hebreeuwse woord sjemah, wat "horen" of "luisteren" betekent. Is dit een rode-draad-hint naar Simone? (x)

Aflevering 5

De afleveringstitel, “Zienswijzen”, kun je ook lezen als “Zien S wijzen”. Zien we Stine of Simone ergens naar wijzen en verwijst de titel daarmee naar één van hen als mol? Simone wijst bijvoorbeeld naar het woord “geheim” in de woordzoeker, laat ze daarmee zien dat ze een geheim heeft? (x)(x)


De oplossing van de woordzoeker was  “Streepte de mol de mol weg?”. Stine is degene die het woord “mol” doorstreept, en Jan streept “wie is de mol” door. (x)(x)

De enige kandidaat van wie we niet weten door wie de naam is doorgestreept in de woordzoeker is Simone. Verwijst de vraag of de mol de mol doorstreepte juist naar haar, omdat we het van haar als enige niet weten? (x)
In de woordzoeker is van vakje D11-A8 “stin” en van B8-B1 “eisdemol”, zodat er achter elkaar “stineisdemol” te lezen valt. (x)(x)

Nadat Art het juiste antwoord geeft op de woordzoeker, “Streepte de mol de mol weg?”, zegt Stine “ah ja”. Geeft ze hier het antwoord, dat ze dit inderdaad heeft gedaan als mol? (x)

Aflevering 4

De aflevering heette “Vooruitzicht”. Loes kijkt als de groepsfoto wordt gemaakt eerst opzij naar Simone, en dan recht vooruit. Vooruitzicht van Loes die naar de mol kijkt? (x) Of is het een hint naar Loes zelf? (x)


Simone werd in opdracht 2 als enige niet genoemd als optie om eruit gewerkt te worden. Misschien omdat ze zelf als mol nooit naar huis moet? (x)Ook kreeg Simone als enige de vraag of ze de mol is. Ze zei “nee”, maar misschien is dit wel een hint dat zij de mol is, en zien we achteraf een beeld terug waarin ze hier "ja" op zegt. (x)(x)
Stine antwoordde als enige “nee” op de vraag of ze al wilde weten wie de mol is. Misschien omdat de mol bij haar niet langs kon komen lopen, omdat ze zelf de mol is? (x)Opdracht 2 heette “Niets is wat het lijkt”. “Niets” is een anagram van “Stine”. Is in deze opdracht Stine wel wat het lijkt, en dus de mol? (x)

Aflevering 3

Simone heeft steeds kleding aan die bij de omgeving past. In opdracht 1 van aflevering 3 had ze een rode trui aan, dezelfde kleur als de rode auto’s. In de bergen had ze een blauw met witte sjaal om die opging in de omgeving. Ook in aflevering 2 had ze in de graafopdracht een trui aan in dezelfde kleur als de auto. (x)


Nog een mogelijke kledinghint van Simone: in aflevering 1 draagt Simone een rood truitje tijdens haar biechten, en Ron draagt een rood shirt bij zijn rode scherm. In aflevering 3 draagt Simone een geel truitje tijdens haar biechten, en draagt Bella een gele jas bij haar rode scherm. Wijst Simone als mol de afvaller aan? (x)In aflevering 1 was er al een mogelijke hint met een schaakbord, die naar Stine zou verwijzen. Ook in de afleveringen daarna waren er verschillende schaakverwijzingen te zien. Is er een schaakhint dit seizoen, en zo ja, verwijst die dan inderdaad naar Stine of is er nog een andere uitleg naar andere kandidaten te bedenken? (x)


In opdracht 1 zijn er timers in beeld met een rode achtergrond. Op het moment dat de auto de volle 15 minuten had gereden veranderde dit in een groene achtergrond. Simone is de enige bij wie alleen op dit moment  de timer in beeld kwam, verder was er bij haar geen timer te zien. Een mogelijke hint dat Simone altijd een groen scherm zal krijgen en dus de mol is? (x)

Aflevering 2

Aan het begin van de theateropdracht zaten Bella en Emilio in loge 18, aan het eind hadden Jean-Marc en Simone er moeten zitten. Dit zou een hint kunnen zijn dat Bella, Emilio of Simone de 18e mol is. In aflevering 1 wees Simone ook al “M18” aan, dus mogelijk zijn er naar haar zelfs al 2 van zulke hints. (x)
Is er dit jaar weer een spiegelhint? Er komen in de afleveringen veel spiegelbeelden en wissels voor: aflevering 2 heette zelfs “Wisseltruc”. Onder andere Emilio en Jan zijn een keer in spiegelbeeld te zien. (x)

Aflevering 1

In het promofilmpje voor aflevering 1 vraagt Art “Wil je nu al weten wie de mol is?”. Als je bij de beginletters van de woorden in deze zin de letters WIDM wegstreept, hou je de J, de N en de A over: Jan! (x)


In het praatje voor de test ontbreekt de zin “behalve de mol, die hoeft nooit naar huis”. Betekent dit dat de mol dit jaar een rood scherm krijgt, en Ron misschien nog de mol kan zijn mocht hij terugkeren? Of heeft de mol misschien de test niet gemaakt? (x)Loes is in een stad met een metro, reist daarmee en is dus in de aflevering ondergronds. Een goede plek voor een mol. (x)
Jean-Marc biecht over de beste strategie van de mol terwijl er een schaakbord, een strategisch spel, zichtbaar is. Daarnaast staan de wijzers van de klok achter hem om 1 over 8. Is Jean-Marc de 18e mol? (x)

Op datzelfde schaakbord staan de witte koning en de koningin omgedraaid. Zou dit een hint zijn dat de mol dit jaar weer een vrouw is? (x) Of is het een hint naar Stine? Zij heeft veel geschaakt in haar jeugd, en de witte dame hoort ook nog eens op D1 te staan. Als je dat voluit schrijft staat er Deen, en Stine is geboren in Denemarken. (x)
De afstand tussen de 2 E’s van de titel, “Een verhaal apart”, is kleiner dan die tussen de rest van de letters. Zou dit een hint kunnen zijn? (x)Simone is vernoemd naar Simone de Beauvoir. Er is een boek over haar verschenen dat “Simone de Beauvoir: Een Verhaal Apart” heet. Verwijst de afleveringstitel naar Simone? (x)


Is er weer een afvallershint dit jaar? Als je kijkt naar de hoogte van de namen in de leader en die op volgorde zet van laag naar hoog, staat Ron het laagst en hij is de eerste afvaller. Misschien is het toeval, of misschien geeft de volgorde van laag naar hoog de afvallers aan. (x)