Jeroen Kijk in de VegteJeroen (46) is al meer dan 25 jaar te horen en te zien op radio en televisie.
Met Jan-Willem Roodbeen presenteert hij De Ochtendshow op NPO Radio 2. Hij is daarnaast regelmatig te horen als voice-over in televisieprogramma’s, onder andere als de vaste stem van RTL Boulevard.

In Wie is de Mol? 2017 werd hij de vijfde afvaller.

bron: Avro/Tros

Quotes

 • Jeroen in zijn brief aan de Mol (als quote op de spiegel):
  "Mol, als je je hart eens wilt luchten, mag je mij altijd komen opzoeken..."
 • "Die penningmeester is bijna alsof het een soort aanvoerder is!"

Acties

Aflevering 1:

 • Vindt twee spiegels
 • Gaat bij de verkeerde spiegel staan. (Die met de quote van Nikkie)
 • Zegt dat Rik niet gezegd heeft dat er alleen Italiaanse jongensnamen genoemd mogen worden
 • Gaat voor de vrijstelling en vindt een leeg bakje

Aflevering 2:

 • Stelt voor dat Tygo en hij wat stenen van Peggy en Nadja overnemen, Tygo gaat akkoord
 • Klaagt dat het stenen sjouwen zwaar is
 • Wil meer stenen voor vijfjes ruilen dan zijn teamgenoten
 • Sputtert tegen wanneer Peggy, Nadja e.a. door willen lopen bij de tweede stapel stenen ter waarde van 5 euro zonder te wisselen
 • Klaagt dat de weg alleen maar steiler wordt
 • Stelt voor om stenen uit de manden te gooien die Tygo en hij dragen, Tygo gaat akkoord
 • Wil Tygo fouilleren wanneer Rik verkondigt dat er troeven gevonden zijn
 • Gaat met Ellie als laatste duo het laserparcours in
 • Brengt de kist over de finishlijn zonder - voor zover bekend - (min)geld in de kist te hebben gedaan

Aflevering 3:

 • Stelt zich kandidaat om de nieuwe penningmeester te zijn maar wordt niet verkozen
 • Sluit een bondje met Ellie
 • Stopt bij de kettingopdracht een briefje van 100 euro in zijn zak en liegt hierover tegenover de groep
 • Levert aan het eind van de kettingopdracht 100 euro met zijn naam erop in
 • Opent samen met Nikkie drie rode luiken
 • Schiet één keer raak met pijl en boog en raakt hierbij het laatst overgebleven schild

Aflevering 4:

 • Beschrijft niet de bogen op het schilderij dat Peggy moet schilderen
 • Zegt dat Maria op het schilderij van Peggy ongeveer de helft van het doek groot is, wat niet klopt
 • Benoemt aapjes en rechtsonder een hond op het schilderij van Peggy
 • Geeft volgens Peggy in een biecht maar een beknopte beschrijving van haar schilderij
 • Geeft door dat hij een duister tafereel heeft geschilderd
 • Bevestigt aan Patrick de vrouw en baby, zegt: baby heeft arrogante gezichtsuitdrukking, veel spookachtige figuren, gele gezichten
 • Jeroens schilderij wordt herkend door Ellie, Patrick en Ron
 • Peggy's schilderij wordt niet herkend door Ellie, Patrick en Ron
 • Zegt geen oud-mollen te hebben gezien
 • Reageert op Patricks suggestie van oud-mol Dennis met "maar Dennis was er van de week toch ook?"
 • Kiest voor oud-mollen Jon, Margriet en Jan
 • Pakt de ansichtkaart met het beeld van David omdat ze daar vlakbij staan
 • Fotografeert met Patrick het beeld van David voor 50 euro
 • Fotografeert met Patrick de Duomo voor 100 euro
 • Fotografeert met Patrick de carrousel voor 50 euro
 • Maakt met Patrick een ritje op de carrousel
 • Fotografeert met Patrick de Ponte Vecchio voor 100 euro

Aflevering 5:

 • Gaat mee in de onterechte opmerking van Peggy en Tygo dat het vierde puzzelstuk niet goed ligt waarna het verkeerd verplaatst wordt
 • Zegt wat geïrriteerd tegen Nikkie dat ze mee moet denken (en volgens Nikkie in een biecht dat ze mee moest sjouwen)
 • Luistervinkt wanneer Patrick en Ron op hun kamer hun (zogenaamde) verdachten bespreken
 • Vormt als bijrijder een duo met Ron die de auto bestuurt
 • Geeft de richtingaanwijzingen voor Nikkie en Tygo door die op tijd bij de helikopter aan zouden komen
 • Komt met Ron te laat aan bij Rik waardoor er (ondanks dat Patrick en Peggy en Nikkie en Tygo wel op tijd zijn) geen geld verdiend wordt

Aflevering 6:

 • Zegt bij het ontbijt liever de executie met z'n zessen dan het geld te hebben
 • Wil dat ze zich aan de afspraak houden om eerst naar de aanwijzingen in plaats van het geld te gaan (en reageert geïrriteerd wanneer Peggy naar dichtbij te vinden geld gaan voorstelt)
 • Houdt beide telefoons bij zich terwijl de kandidaten zich opsplitsen in twee groepjes
 • Vormt een duo met Patrick
 • In Forte Stella vindt Patrick (met Jeroen) de aanwijzing "je hoeft ze er niet in te gooien voor vervulling" en een zakje met 500 euro aan molmunten. Jeroen denkt aan een fontein, Patrick aan een wensput
 • Jeroen en Patrick vinden de eerste keer in Forte Stella het sleuteltje bij de put niet
 • Ziet dat Villa dei Mulini dichterbij is dan Patrick denkt
 • Staat met zijn rug ernaar gekeerd stil voor het beeld waar een geldzakje tegenaan gezet is, waarna Jeroen en Patrick doorlopen. Pas later vindt Patrick daar het geldzakje waar 1000 euro in zit
 • Kan er wel om lachen wanneer blijkt dat hij beide telefoons bij zich heeft en zegt dat het aan hem niet lag
 • Neemt aan dat Peggy en Ron het geld in de haven al hebben gepakt en laat Patrick voor de zekerheid kijken wanneer hij hier aanstalten toe maakt
 • Reageert licht verontwaardigd wanneer blijkt dat Peggy en Ron het geld in de haven (wat ze van Jeroen eerder niet mochten pakken) niet gepakt hebben
 • Vindt in het theater geen geldzakje of aanwijzing tussen de stoelen
 • Oppert dat het bord met de wijzende Napoleon misschien de aanwijzing is die ze zoeken
 • Stelt voor om niet te lang in het theater te blijven hangen
 • Gaat wanneer ze de poort niet open krijgen met Patrick (op Patricks initiatief?) terug naar Forte Stella op zoek naar een wensput en een sleutel
 • Wil volgens Patrick in een biecht al teruggaan wanneer Patrick een trap opgaat en de sleutel bij een andere put ziet liggen
 • Komt met Patrick, Peggy en Ron te laat aan bij de ruimte waar Nikkie en Tygo opgesloten zaten
 • Zegt tegen Ron dat hij de test op Nikkie gaat maken

Aflevering 7:

 • Pakt de envelop met het vraagteken
 • Haalt de A van Pisa
 • Gaat akkoord met Nikkie dat er een blanco (mingeld, extra vat rollen) als spatie gelegd moet worden
 • Schopt een vat de greppel in
 • Antwoordt correct dat Tygo stiekem een oogje op hem heeft, dit levert 250 euro op
 • Gaf het antwoord "de pot winnen" door aan Tygo die dit antwoord op de door Rik gestelde vraag niet meer wist
 • Antwoordt correct "geen" op de vraag wat het diepste geheim van Nikkie is, dit levert 250 euro op