Julien's verhaal

Verantwoording

Dit is een persoonlijk verslag van mijn ervaringen met het programma ‘Wie is ... de Mol?’ in november 2002. Omdat ik in korte tijd ongelooflijk veel heb meegemaakt en hier veel vragen over had, wilde ik mijn ervaringen vastleggen voor reconstructie: wat is er precies met mij en met anderen is gebeurd. Ik heb daarom getracht alle gebeurtenissen en gesprekken zo getrouw mogelijk weer te geven, waarbij ik omwille van de authenticiteit bijna geen gebruik heb gemaakt van de informatie uit de televisie-uitzendingen zelf. Omdat ik geen vooropgezet plan had om dit allemaal te documenteren was ik afhankelijk van mijn geheugen. Het kan daarom zijn dat ik op detailniveau bepaalde feiten, citaten toegeschreven aan personen, of waarnemingen niet correct weergeef. Met deze kanttekening sta ik volledig in voor het overgrote deel van feiten zoals ik deze hierna heb opgetekend.

Voor deze mooie en leerzame ervaringen wil ik mijn dank uiten aan het hele productieteam van Wie is de Mol. ‘Niets is wat het lijkt’. Dit adagium bleek in alle dimensies van het programma én de competitie te gelden, en ik verwonder mij nog steeds. Het doet echter geen afbreuk aan het enthousiasme, de inzet, betrokkenheid, vakmanschap en warmte van het gehele team dat ik met bewondering heb gadegeslagen.

Rotterdam, april 2003/ januari 2005
Reageren op Julien's verhaal? Dat kan op ons forum!