Theorieënoverzicht

 


Geen zin om zelf het hele forum door te spitten op zoek naar hints en theorieën? Geen probleem! Elke week zorgen we ervoor dat je de beste, leukste en meest vergezochte hints en theorieën hier terug kunt vinden in een handig overzicht.

Ga naar:

Aflevering 1
Aflevering 2
Aflevering 3

Aflevering 1

De titel van de aflevering is Gelijk. De informatie of de kandidaten in eerste instantie wel of niet de Mol wilden zijn staat als volgt op de bordjes die we bij de fietsopdracht achtereenvolgens te zien krijgen:
  • Remco wilde in eerste instantie wel de Mol zijn
  • In eerste instantie wilde Charlotte niet de Mol zijn
  • De Mol wilde Lakshmi in eerste instantie wel zijn
  • In eerste instantie wilde Erik de Mol zijn
  • Florentijn wilde in eerste instantie de Mol wel zijn
  • In eerste instantie wilde Renée de Mol wel zijn
  • Marije wilde in eerste instantie de Mol zijn
Alleen de zin over Renée is precies gelijk aan de zin die op het bord met antwoorden moet komen te staan. (x)
In eerste instantie wijst Rocky het voorstel van de Mol om voor 250 euro een joker te kopen resoluut af, waarna ze begint te twijfelen. Ze gaat er niet op in maar koopt vervolgens wel de joker van Rik. Is dit gelijk aan haar reactie om in eerste instantie niet de Mol te willen zijn en in tweede instantie wel? (Dat Rocky in eerste instantie niet de Mol wilde zijn valt af te leiden uit het aantal goede antwoorden bij de fietsopdracht.) (x)

Rik zegt tijdens zijn intropraatje dat de Mol op scherp staat. Renée is de enige die op de groepsfoto naaldhakken draagt. (x)

Aflevering 2

De titel van de aflevering is Voorbeeld. Dit kan op Florentijn slaan, die Ellie als voorbeeld gebruikt als hij verwijst naar etherdisclipine (x). Ook zou het kunnen verwijzen naar Charlotte, die in opdracht 3 de foto’s door het voorraam van de truck neemt in plaats van het zijraam: een voor-beeld, dus. (x)

Voor de test gemaakt wordt, zijn twee vaten te zien waarop ‘Castro’ en ‘Mobil’ staat. De eerste letters hiervan vormen CM. Staat dit voor ‘Charlotte Mol’? (x)
Bij de opdracht met de ballerina's bevinden de kamers met vrouwennamen zich allemaal in dezelfde vleugel van het gebouw. Renée speelde tussen 1994 en 1995 in de serie Vrouwenvleugel. (x)

Tijdens opdracht 3 zegt Marije twee keer “Waar is dit mis gegaan?”. Een zin die begint met de letters WIDM. (x) NB: In haar voorstelfilmpje vormen de eerste letters van drie opeenvolgende zinnen MOL. (x)

Aflevering 3

Aflevering 3 heet Vanaf hangen. Verwijst het naar Charlotte die de stalactieten in de grot bewondert? (x) Naar Splinter die denkt dat het bij het abseilen van één hand afhangt? (x) Of naar Lakshmi die bij het abseilen maar een beetje lijkt te hangen? (x)

Rik werpt de vraag op of de kandidaten zich in Brno bloot durven te geven, verwijzend naar de hotelkameropdracht. Toevallig hangen er ook naaktfoto's in de hotelkamer van Charlotte en Renée. Of is dit geen toeval en verwijst Rik naar de kamer waar de Mol zich bevond? (x)
Bij het binnenkomen van de hotelkamer zegt Splinter "holy moly". (x) En als een van de pogingen voor het codewoord vult Splinter "mol" in. (x) Zijn dit pogingen om zich verdacht te maken of echte hints?

Na de opdracht met de hotelkamers is er een shot te zien van het luciferdoosje met de dobbelsteen erin die als aanwijzing gold voor het codewoord eenentwintig. Op het luciferdoosje is een sleutel te zien en het aantal ogen van de dobbelsteen dat boven ligt is zes. Is zes de sleutel? Marije is als zesde in de leader te zien. (x)