Theorieënoverzicht

 


Geen zin om zelf het hele forum door te spitten op zoek naar hints en theorieën? Geen probleem! Elke week zorgen we ervoor dat je de beste, leukste en meest vergezochte hints en theorieën hier terug kunt vinden in een handig overzicht.

Ga naar:

Aflevering 1
Aflevering 2
Aflevering 3
Aflevering 4
Aflevering 5
Aflevering 6
Aflevering 7
Aflevering 8
Aflevering 9

Aflevering 1

De titel van de aflevering is Gelijk. De informatie of de kandidaten in eerste instantie wel of niet de Mol wilden zijn staat als volgt op de bordjes die we bij de fietsopdracht achtereenvolgens te zien krijgen:
  • Remco wilde in eerste instantie wel de Mol zijn
  • In eerste instantie wilde Charlotte niet de Mol zijn
  • De Mol wilde Lakshmi in eerste instantie wel zijn
  • In eerste instantie wilde Erik de Mol zijn
  • Florentijn wilde in eerste instantie de Mol wel zijn
  • In eerste instantie wilde Renée de Mol wel zijn
  • Marije wilde in eerste instantie de Mol zijn
Alleen de zin over Renée is precies gelijk aan de zin die op het bord met antwoorden moet komen te staan. (x)
In eerste instantie wijst Rocky het voorstel van de Mol om voor 250 euro een joker te kopen resoluut af, waarna ze begint te twijfelen. Ze gaat er niet op in maar koopt vervolgens wel de joker van Rik. Is dit gelijk aan haar reactie om in eerste instantie niet de Mol te willen zijn en in tweede instantie wel? (Dat Rocky in eerste instantie niet de Mol wilde zijn valt af te leiden uit het aantal goede antwoorden bij de fietsopdracht.) (x)

Rik zegt tijdens zijn intropraatje dat de Mol op scherp staat. Renée is de enige die op de groepsfoto naaldhakken draagt. (x)

Aflevering 2

De titel van de aflevering is Voorbeeld. Dit kan op Florentijn slaan, die Ellie als voorbeeld gebruikt als hij verwijst naar etherdisclipine (x). Ook zou het kunnen verwijzen naar Charlotte, die in opdracht 3 de foto’s door het voorraam van de truck neemt in plaats van het zijraam: een voor-beeld, dus. (x)

Voor de test gemaakt wordt, zijn twee vaten te zien waarop ‘Castro’ en ‘Mobil’ staat. De eerste letters hiervan vormen CM. Staat dit voor ‘Charlotte Mol’? (x)
Bij de opdracht met de ballerina's bevinden de kamers met vrouwennamen zich allemaal in dezelfde vleugel van het gebouw. Renée speelde tussen 1994 en 1995 in de serie Vrouwenvleugel. (x)

Tijdens opdracht 3 zegt Marije twee keer “Waar is dit mis gegaan?”. Een zin die begint met de letters WIDM. (x) NB: In haar voorstelfilmpje vormen de eerste letters van drie opeenvolgende zinnen MOL. (x)

Aflevering 3

Aflevering 3 heet Vanaf hangen. Verwijst het naar Charlotte die de stalactieten in de grot bewondert? (x) Naar Splinter die denkt dat het bij het abseilen van één hand afhangt? (x) Of naar Lakshmi die bij het abseilen maar een beetje lijkt te hangen? (x)

Rik werpt de vraag op of de kandidaten zich in Brno bloot durven te geven, verwijzend naar de hotelkameropdracht. Toevallig hangen er ook naaktfoto's in de hotelkamer van Charlotte en Renée. Of is dit geen toeval en verwijst Rik naar de kamer waar de Mol zich bevond? (x)
Bij het binnenkomen van de hotelkamer zegt Splinter "holy moly". (x) En als een van de pogingen voor het codewoord vult Splinter "mol" in. (x) Zijn dit pogingen om zich verdacht te maken of echte hints?

Na de opdracht met de hotelkamers is er een shot te zien van het luciferdoosje met de dobbelsteen erin die als aanwijzing gold voor het codewoord eenentwintig. Op het luciferdoosje is een sleutel te zien en het aantal ogen van de dobbelsteen dat boven ligt is zes. Is zes de sleutel? Marije is als zesde in de leader te zien. (x)

Aflevering 4

De titel van de aflevering is Voor het zeggen. Voor de eerste biecht, dus voordat iemand iets zegt oftewel ‘voor het zeggen’, zien we Charlotte in beeld. De afleveringstitel zou dus naar haar kunnen verwijzen. (x)
Renée geeft in opdracht 1 onder andere de antwoorden Margriet, een oud-mol, en Nicaragua, een oud-molland. Verwijst zij hiermee als mol terug naar oude molseizoenen? (x)

Als je bij het intropraatje van Rik in aflevering 1 de eerste letter neemt, in aflevering 2 de tweede, enzovoort, dan krijg je de letters EIHA. Deze zouden de achternaam kunnen vormen van Rocky Hehakaija. (x)

Aflevering 5

Aflevering 5 is getiteld Tot drie tellen. Als je vanaf dit (x) moment dat het klokje in beeld komt tot drie telt zie je Splinter.

In de trein deelt Charlotte de drie vrijstellingen uit. Ze zegt tegen Rocky "één voor jou" en vervolgens tegen Marije "één voor jou". Daarna pakt ze haar eigen groene vrijstelling, maar zegt er niks bij. Ze telt dus tot drie. (x)

Rik vraagt - voordat hij het aanbod aangaande de voorkennis voorlegt - aan Charlotte of ze denkt te weten wie de Mol is. Hierop wacht ze drie tellen voordat ze "ja" antwoordt. "Já" in het Tsjechisch betekent "ik". (x)
   
En een wat verdergezochte verklaring: als je het totaal (tot.) van de drie biedingen optelt (500 + 600+ 1000) krijg je 2100. Misschien zat de Mol in dit groepje en heeft hij er met de kennis van de andere biedingen een mooi symbolisch bedrag van gemaakt, met eenentwintig erin. Renée of Splinter dus. (x)
   

Aflevering 6

De aflevering heet Wegstoppen. In de gevangenis zien we Splinter geld en sleutels wegstoppen. (x) Ook kan de titel slaan op zowel Splinter als Marije, die in opdracht 1 langs de weg stoppen (x) en op Charlotte die zegt dat ze haar vragenlijst heeft ‘weggemoffeld’. (x)

In de gevangenis moet Splinter geturfde rijtjes tellen om een code te achterhalen. Hierbij staan er op de eerste rij 15 groepjes van 5, op de tweede 11, en op de derde 6. De 15e letter van het alfabet is de O, de 11e de K en de 6e de F. Verwijst dit naar Renée Fokker als mol? (x)
Als je in opdracht 3 alle codes van de kandidaten onder elkaar zet, gesorteerd van jong naar oud, staat Splinter bovenaan. Van de overige codes vormen de middelste getallen onder elkaar dan het geboortejaar van Splinter: 1996. (x)

Of misschien is er wel een veel simpelere hint in de codes te vinden: Charlotte heeft het nummer 21 in haar code staan. Is zij de mol van seizoen 21? (x)
In Mollenstreken (x) behandelt Lavezzi nog een mooie hint naar Renée. Zij lijkt precies zo op de (cel)deur te bonken als de Mol in aflevering 1 deed.

Aflevering 7

De aflevering heet Aanwijzing. Verwijst het naar Charlotte die zichzelf aanwijst bij het uitbeelden van Single Ladies? (x) Of naar Splinter die bij Dancing Queen een kroontje gebaart waar je een M in kan lezen? (x)

Rik zegt bij de executie: "Kijk elkaar nog maar eens even aan. Want dit is de laatste keer dat jullie in deze samenstelling op deze manier bij elkaar zijn. Met in jullie midden een Mol, een toekomstig winnaar en de afvaller van vandaag." Renée zit in het midden van de vijf kandidaten. Geeft Rik zo een aanwijzing dat zij de Mol is?
Splinter gaat na afloop van de tweede opdracht op het kistje met "Mol" zitten. Op de achtergrond zijn de getallen 4 en 5 zo te zien dat je er via de sleutel A=1, Z=26 "DE" van kunt maken. "De Mol" dus, zoals ook al eens een hint was in serie 5. (x)
   

Aflevering 8

De afleveringstitel is In één klap. Renée klapt één keer in haar handen als ze haar groene scherm ziet. (x) Of slaat het misschien op Rocky, die “in één klap” voor het item kiest na de eerste keer draaien aan het rad in opdracht 3? (x) Ook kan het verwijzen naar Charlotte, die in één klap 2000 euro uit de pot haalt. (x)

In het officiële Molboekje staat dat de mol nooit voor joker staat. De enige die tijdens het spel nooit in aanraking is geweest met een jokerkaart, en dus nooit voor joker heeft gestaan, is Rocky. (x)
Tijdens opdracht 1 waren er reeën in beeld. Dat is een anagram van Renée. Dit kan een hint zijn naar haar als mol, in dezelfde lijn als bloemen en vogels in eerdere seizoenen een hint naar de mol waren. (x)
Het zweefvliegtuigje waar Charlotte instapt, heeft als typenaam ASK 21. Is dit weer een hint naar Charlotte als mol van seizoen 21? (x)

Tussen alle foto’s van oud-kandidaten in opdracht 2 lijken 2 foto’s te ontbreken: die van Rik van de Westelaken en Frédérique Huydts. De beginletters van hun namen vormen RF, Renée Fokker. Een kleine kanttekening bij deze hint: volgens de crew zat Frédérique er wel degelijk tussen, en Rik geeft in de podcast aan dat hij zijn eigen foto heeft weggehaald. (x)

Aflevering 9

De titel van de aflevering is Kaarsrecht. Renée houdt de kaars recht onder de envelop en doet als enige recht aan de kaars door deze aan te steken. (x)

In de grot zegt Renée het letterlijk wanneer ze het briefje voorleest: "Ik ben de Mol..."

Lees tot slot de hints die op deze pagina verzameld staan nog eens terug. Hierbij zijn de namen van Renée en Rocky voor het gemak dik gedrukt.